Słodkie prezenty

„Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest.
Nie przez to, co ma lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

15 grudnia przedstawiciele  Młodzieżowej Rady Internatu z sekcji wolontariatu Lena Gajewicz z klasy 1 LT i Hubert Giers z klasy 2 BT  pod opieką Pani Iwony Dźwil wręczyli paczkę słodyczy uczniom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie. Przekazane słodkości były efektem zbiórki charytatywnej zorganizowanej przez MRI.

Czytaj dalej

Weź udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej!

Serdecznie zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie do udziału w  szkolnych eliminacjach konkursu Olimpiada Wiedzy Ekologicznej.

To już XXXVIII edycja Olimpiady, która odbędzie się  tego samego dnia w całym kraju – 9 stycznia 2022 r. o godzinie 10.00. Wszystkich zainteresowanych uczniów prosimy o zapisy u Pani Agnieszki Giedrys osobiście lub za pomocą dziennika elektronicznego. Warunkiem przystąpienia do Olimpiady jest:

– nie bycie laureatem poprzednich edycji,

– wypełnienie zgody na udział ucznia niepełnoletniego w konkursie wraz z przetwarzaniem jego danych osobowych (druk dostępny w sekretariacie szkoły),

– stawienie się dnia 9 stycznia 2022 r. o godzinie 9.45 w miejscu ustalonym przez opiekuna konkursu.

Do etapu drugiego – eliminacji okręgowych, przechodzą uczestnicy posiadający minimum  80% poprawnych odpowiedzi.

Tematyka Olimpiady obejmuje:

– ochronę środowiska,

– gospodarkę odpadami,

– gospodarkę rolną  i leśną,

– aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze na świecie.

Na zwycięzców czekają nagrody.

Liczymy na Was!!!

Agnieszka Giedrys

ŚWIĄTECZNA ARKADIA

Jest mnóstwo rzeczy, które przyniosły mi wiele dobrego, choć nie przyniosły mi żadnego zysku. Taką rzeczą są właśnie święta Bożego Narodzenia.”

Jak co roku w tym wyjątkowym czasie uczniowie, kształcący się w zawodzie technik architektury krajobrazu, wykazując się nie lada kreatywnością, wykonują ozdoby świąteczne. W tym roku królowały bombki, stroiki z igliwiem, wieńce, własnoręcznie wykonane drzewka bożonarodzeniowe oraz tradycyjne ozdoby z papieru.

Czytaj dalej

13 grudnia roku pamiętnego…

„Wolności nie można tylko posiadać,

ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć”.

Jan Paweł II

13 grudnia 1981 roku w Polsce wprowadzono stan wojenny na  całym jej terytorium.  Jednym z powodów jego ogłoszenia była obawa reżimu komunistycznego przed utratą władzy, a także coraz większy wpływ NSZZ „Solidarność” na życie społeczne kraju.

Czytaj dalej

Skip to content