DZIEŃ KRAJOBRAZU 2023 POD HASŁEM „Doceń lokalność” – SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

Dzień Krajobrazu obchodzony jest 20 października i został ustanowiony przez Radę Europy z inicjatywy Polskiej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tegoroczny temat przewodni Dnia Krajobrazu brzmi: „Doceń lokalność” i jest dla nas szczególną okazją powrotu do lokalnej kultury Mazur.

W naszej szkole właśnie 20 października nastąpi inauguracja projektu edukacyjnego skierowanego do uczniów Technikum Architektury Krajobrazu pt. „Mazurska kultura regionalna inspiracją dla współczesnej architektury krajobrazu”.

Zachęcamy całą społeczność szkolną do zwrócenia uwagi na krajobraz lokalny, który stanowi przestrzeń życia każdego z nas, byśmy mogli chronić to, co jest w nim najcenniejsze. Dlatego ogłaszamy szkolny konkurs plastyczny z nagrodami dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie!

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z OKAZJI DNIA KRAJOBRAZU 2022

Tytuł konkursu:

 „Doceń lokalność”

Cele konkursu: 

  1. Uwrażliwienie młodzieży na piękno lokalnego krajobrazu, podkreślenie roli lokalnej kultury i architektury.
  2. Zwrócenie uwagi na konieczność poznania, ochrony i odpowiedniego kształtowania własnej okolicy, bo jest ona częścią nas samych.
  3. Docenienie pereł lokalnych krajobrazów: charakterystycznej zabudowy, pojedynczych drzew, przydrożnych kapliczek czy zdobień domów.
  4. Kształtowanie w uczniach postawy umiłowania swojej „Małej Ojczyzny”.

Uczestnictwo:

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie wrażliwych na kulturę, przyrodę i  piękno otaczającego krajobrazu.

Przebieg konkursu:

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej w formie kolażu na temat: „Doceń lokalność” według poniższych wymogów:

– wymagany format pracy: A3 (może to być kartka techniczna, brystol, karton, deska),

– do wykonania kolażu należy użyć materiały organiczne znalezione w lokalnym środowisku (liście, gałązki, szyszki, jesienne owoce, kamienie, mech, mech chrobotek, suche kwiaty, ale także materiały dodatkowe np. fotografie zabytkowych budynków, szary papier, gazeta, karton)

Uwaga: przy pozyskiwaniu materiałów nie wolno niszczyć roślin i zabytkowych obiektów! 

– pozyskane materiały należy trwale przytwierdzić do kartki np. za pomocą kleju na gorąco, kleju Vikol, kleju polimerowego, taśmy dwustronnej).

Kryteria oceniania:

-prawidłowa interpretacja tematu,

-pomysłowość, kreatywność,

-trwałość pracy,

-poziom skomplikowania kompozycji,

-estetyka wykonania.

Obowiązujące terminy:

Prace należy składać do nauczycielek architektury krajobrazu pani Magdaleny Witkowskiej – Hrycek i pani Natalii Bielińskiej (w budynku Arkadia) do 16 października 2023.

Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej szkoły, a wręczenie nagród odbędzie się 20 października w Bibliotece szkolnej. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w pokonkursowej wystawie pod tytułem „Doceń lokalność”.

 

 

Skip to content