REKRUTACJA 2019/2020 – TECHNIK WETERYNARII

Opis oddziału

CHARAKTERYSTYKA KOMPETENCJI ABSOLWENTA

Uczeń po ukończeniu technikum umie:

– prowadzić chów i hodowlę zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
– wykonywać zabiegi inseminacyjne wybranych gatunków zwierząt;
– wykonywać czynności pomocnicze dotyczące diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt; 
– wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt;
– wykonywać czynności pomocnicze z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocnicze w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
– wykonywać czynności pomocnicze w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;
– prowadzić dokumentację związaną z nadzorem weterynaryjnym; 
– obsługiwać i prowadzić ciągnik rolniczy z przyczepą (prawo jazdy kat. T).

REALIZACJA KSZTAŁCENIA 

Kształcenie ogólne realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów ogólnokształcących dających przygotowanie do zdawania egzaminu maturalnego oraz podjęcia nauki w szkołach pomaturalnych: studiach licencjackich, inżynierskich i studiach magisterskich.
Kształcenie zawodowe realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów zawodowych ogólnotechnicznych i specjalistycznych dających możliwość uzyskania dyplomu w zawodzie po zdaniu trzech egzaminów potwierdzających kwalifikacje.

Pierwszy egzamin daje kwalifikacje: Prowadzenie chowu i hodowli zwierząt oraz wykonywanie zabiegów inseminacji u zwierząt.

Drugi egzamin daje kwalifikacje: Wykonywania czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt; wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt.

Trzeci egzamin daje kwalifikacje: Wykonywania czynności pomocniczych z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego oraz w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych podczas badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa. 

 

Kształcenie zawodowe realizowane jest na bazie :

– pracowni ogólnozawodowych;
– pracowni specjalistycznych: pracowni anatomiczno – zootechnicznej, pracowni zabiegowej, laboratorium diagnostycznego, prosektorium; 
– zajęć praktycznych realizowanych w pracowniach szkolnych, szkolnym laboratorium diagnostycznym i szkolnym gospodarstwie pomocniczym; 
– kursu prawa jazdy na ciągnik ( kat. T );
– praktyk zawodowych realizowanych w przedsiębiorstwach specjalistycznych i gospodarstwach indywidualnych.

UKOŃCZENIE SZKOŁY UMOŻLIWIA

– zatrudnienie w lecznicach i przychodniach dla zwierząt;
– punktach weterynaryjnych;
– schroniskach i ogrodach zoologicznych;
– zakładach higieny weterynaryjnej;
– laboratoriach weterynaryjnych;
– rzeźniach;
– strukturach państwowej inspekcji weterynaryjnej;
– przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt hodowlanych 

Post Author: karolewox5-admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *