REKRUTACJA 2024/2025 – TECHNIK WETERYNARII

Opis oddziału

CHARAKTERYSTYKA KOMPETENCJI ABSOLWENTA

Uczeń po ukończeniu technikum umie:

– prowadzić chów i hodowlę zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
– wykonywać zabiegi inseminacyjne wybranych gatunków zwierząt;
– wykonywać czynności pomocnicze dotyczące diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt; 
– wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt;
– wykonywać czynności pomocnicze z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocnicze w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
– wykonywać czynności pomocnicze w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;
– prowadzić dokumentację związaną z nadzorem weterynaryjnym; 
– obsługiwać i prowadzić ciągnik rolniczy z przyczepą (prawo jazdy kat. B).

REALIZACJA KSZTAŁCENIA 

Kształcenie ogólne realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów ogólnokształcących dających przygotowanie do zdawania egzaminu maturalnego oraz podjęcia nauki w szkołach pomaturalnych: studiach licencjackich, inżynierskich i studiach magisterskich.
Kształcenie zawodowe realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów zawodowych ogólnotechnicznych i specjalistycznych dających możliwość uzyskania dyplomu w zawodzie po zdaniu trzech egzaminów potwierdzających kwalifikacje.

Pierwszy egzamin daje kwalifikacje: Prowadzenie chowu i hodowli zwierząt oraz wykonywanie zabiegów inseminacji u zwierząt.

Drugi egzamin daje kwalifikacje: Wykonywania czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt; wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt.

Trzeci egzamin daje kwalifikacje: Wykonywania czynności pomocniczych z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego oraz w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych podczas badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa. 

 

Kształcenie zawodowe realizowane jest na bazie :

– pracowni ogólnozawodowych;
– pracowni specjalistycznych: anatomiczno – zootechnicznej, zabiegowej, laboratorium diagnostycznego
– zajęć praktycznych realizowanych w pracowniach szkolnych ww i szkolnym gospodarstwie pomocniczym,
– kursu prawa jazdy na ciągnik ( kat. B );
– praktyk zawodowych realizowanych w przedsiębiorstwach specjalistycznych i gospodarstwach indywidualnych.

 

UKOŃCZENIE TECHNIKUM WETERYNARYJNEGO UMOŻLIWIA ZATRUDNIENIE:

– w gabinetach, przychodniach, lecznicach i klinikach weterynaryjnych;
– w fermach przemysłowych;
– w zakładach hodowli i unasieniania zwierząt;
– w schroniskach dla zwierząt;
– w ogrodach zoologicznych;
– w Zakładach Higieny Weterynaryjnej;
– w laboratoriach weterynaryjnych;
– w Zakładach Uboju Zwierząt;
– w organach Inspekcji Weterynaryjnej;
– w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt hodowlanych;
– w gospodarstwach rolniczych i agroturystycznych.

 

Poza tym absolwenci szkoły mogą otworzyć własną działalność gospodarczą np.: świadczenie usług w zakresie unasiennia zwierząt, korekcji racic, pielęgnacji kopyt, pielęgnacji zwierząt towarzyszących i inne.

Dodaj komentarz

Skip to content