CELE I ZADANIA MRI

Celem działalności MRI jest:

 1. Partnerstwo z wychowawcami w realizacji celów działalności internatu
 2. Przejmowanie współodpowiedzialności za internat
 3. Podejmowanie przez wychowanków zadań wyrastających z ich potrzeb oraz realnych warunków życia i zainteresowań.
 4. Uczestnictwo wychowanków w rozwiązywaniu problemów
 5. Włączanie do samorządowej działalności całej społeczności internackiej

 

Zadania MRI:

 1. Współdziałanie z kierownikiem internatu i z wychowawcami
 2. Reprezentowanie opinii ogółu wychowawców
 3. Organizowanie społeczności internatu w celu realizacji zadań stawianych przed wychowankami
 4. Współudział w organizowaniu czasu wolnego
 5. Dbałość o sprzęt i mienie internatu
 6. Kultywowanie tradycji internatu
 7. Działalność społeczno-użyteczna na terenie internatu
 8. Praca w sekcjach mająca na celu rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań
 9. Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo
 10. Poprawa estetyki i higieny
 11. Nagradzanie i wyróżnianie wychowanków
 12. Dokumentowanie działań z życia internatu
Skip to content