CELE I ZADANIA MRI

Celem działalności MRI jest:

 1. Partnerstwo z wychowawcami w realizacji celów działalności internatu.
 2. Przejmowanie współodpowiedzialności za internat.
 3. Podejmowanie przez wychowanków zadań wyrastających z ich potrzeb oraz realnych warunków życia i zainteresowań.
 4. Uczestnictwo wychowanków w rozwiązywaniu problemów.
 5. Włączenie do samorządowej działalności całej społeczności internackiej.

 

Zadania MRI:

 1. Współdziałanie z kierownikiem internatu i z wychowawcami.
 2. Reprezentowanie opinii ogółu wychowanków.
 3. Organizowanie społeczności internatu w celu realizacji zadań stawianych przed wychowankami.
 4. Współudział w organizowaniu czasu wolnego (realizowanie zadań o charakterze rekreacyjno-rozrywkowym).
 5. Dbałość o sprzęt i mienie internatu.
 6. Kultywowanie tradycji internatu.
 7. Działalność społeczno-użyteczna na trenie internatu.
 8. Praca w sekcjach mająca na celu rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań.
 9. Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo.
 10. Poprawa estetyki i higieny.
Skip to content