PODAROWALIŚMY 17 LITRÓW KRWI.

14 stycznia, po raz drugi w obecnym roku szkolnym, odbył się w naszej szkole pobór krwi. Chętnych do udziału w akcji, jak zwykle nie zabrakło, zarówno wśród naszej młodzieży, jak i innych młodych ludzi ze środowiska lokalnego. Cieszy to tym bardziej, że własnym działaniem stwarzamy okazję dla innych do włączenia się w robienie czegoś sensownego i pożytecznego dla drugiego człowieka.

Czytaj więcej o PODAROWALIŚMY 17 LITRÓW KRWI.

EDUKACJA PRAWNA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „BARCJA”

22 listopada odbyły się w klasach trzecich technikum i branżowej szkoły I stopnia spotkania młodzieży z mecenaskami na temat edukacji prawnej w ramach  programu Lokalnej Grupy Działania „BARCJA”. W zajęciach uczestniczyło 43 uczniów, którzy wiele skorzystali z tego przedsięwzięcia.

Czytaj więcej o EDUKACJA PRAWNA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „BARCJA”

STARSI UCZNIOWIE EDUKUJĄ MŁODSZYCH

Od 13 do 20 listopada liderzy młodzieżowi z klas czwartych przeprowadzili lekcje wychowawcze w klasach pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia na temat „Łączy nas krew, która ratuje życie”. Głównym celem tego przedsięwzięcia było uświadomienie młodzieży, jak ważną rolę odgrywa ten życiodajny płyn oraz jak duże jest na niego zapotrzebowanie w każdym momencie.

Czytaj więcej o STARSI UCZNIOWIE EDUKUJĄ MŁODSZYCH