Jeśli październik, to zbiórka krwi w naszej szkole

Już tradycyjnie w naszej szkole, w październiku odbyła się kolejna zbiórka bezcennego daru – krwi. Nasi uczniowie oraz kadra pedagogiczna oddali 4500 ml tego płynu ratującego życie.

Osoby zdające krew były w pełni otoczone opieką. Najpierw musieli oni wypełnić  ankietę i odpowiedzieć na pytania, następnie odbyła się rozmowa z lekarzem, który zatwierdzał, kto może oddać krew, a kto nie spełnia warunków do bycia dawcą. Ten drogocenny płyn zdawano w świetlicy internatu, a termin naszej akcji był ustalony we współpracy z  kierownikiem internatu – panią Genowefą Jasionek.

Niektórzy z uczniów po raz pierwszy przystąpili do akcji i mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Następna akcja krwiodawstwa planowana jest w kwietniu przyszłego roku. Zachęcam młodych ludzi, kadrę szkoły do oddawania krwi, której nie jesteśmy w stanie zastąpić.

Bardzo dziękujemy za pomoc w realizacji akcji panu Robertowi Maczanowi,  Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie oraz Oddziałowi Terenowemu w Giżycku.

 

Dorota Nowik – pedagog szkolny

Skip to content