Ogłoszenie naboru na kurs kwalifikacyjny ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji, która była nauczana na kursie.

Dowiedz się więcej

Skip to content