RADA RODZICÓW

Bożena Barcikowska – Przewodnicząca Rady Rodziców

Zieliński Bogusław – Członek Rady Rodziców

Siwicki Janusz – Członek Rady Rodziców

Wołejko Marzena – Członek Rady Rodziców