VI Spartakiada Internacka

18 czerwca odbyła się VI Spartakiada Młodzieży
pod hasłem” Lata 80-te Italo Disco”.

Na początku prowadzący, Katarzyna Ossowska i Sebastian Miazek, przywitali wicedyrektor panią Lucynę Olszewską, kierownika internatu panią Genowefę Jasionek, wychowawców oraz całą społeczność internacką.

Dowiedz się więcej

Podsumowanie pracy rolników w projekcie „Szkoła Przyjazna Środowisku”

W roku szkolnym 2023/2024  nasza szkoła ubiegała się o Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty p.t.: „Szkoła Przyjazna Środowisku”. W ramach tego projektu odbywały się nasadzenia drzew i krzewów na terenie naszej szkoły. Podczas zajęć praktycznych, uczniowie z kierunku technik rolnik z klasy 1 FTH i 3 FTH uczestniczyli w pracach pielęgnacyjnych, które polegały na wykaszaniu traw i podlewaniu zasadzonych drzewek.

Dowiedz się więcej

Podsumowanie innowacji pedagogicznej „Florystyka jako poszerzenie kompetencji zawodowych w technikum architektury krajobrazu”

„Radość z kwiatów – to resztki raju w nas”

                 W bieżącym roku szkolnym architekci krajobrazu mieli ręce pełne roboty. Ich dekoracje florystyczne zdobiły szkolne stoiska przy okazji różnych wydarzeń i imprez. Dbaliśmy także o estetykę naszych szkolnych uroczystości. Uczniowie swoją przygodę z florystyką rozpoczęli od zapoznania się z akcesoriami i materiałami niezbędnymi do wykonywania kompozycji roślinnych. Jednym z podstawowych zagadnień była także nauka postępowania z materiałem roślinnym – żywym i suszonym. Ponieważ dostosowanie techniki pracy do rodzaju surowca jest gwarantem sukcesu. 

Dowiedz się więcej

Biżuteria z żywicy epoksydowej

Szkoda, że nie możemy zatrzymać tej chwili, tu i teraz,

żeby żyć w niej na zawsze…

                A co jeśli jednak niemożliwe okazałoby się możliwe? Jeśli moglibyśmy zatrzymać biegnący czas. Takim symbolicznym stoperem dającym możliwość zatrzymania wspomnień jest ich utrwalanie – na fotografiach, filmach oraz coraz bardziej popularne tworzenie personalizowanej biżuterii. Architekci krajobrazu mogli wykonać takie dekoracje z użyciem żywicy epoksydowej oraz suszonych roślin.

Dowiedz się więcej

Średniowieczny herbularius w Karolewie

Przyrzekam wam miłość dozgonną,

siwe dzwonki szaleju, błędna belladonno,

tytoniu bladolicy

i bzów czarnych posępna zżółkła walansjeno

Ja, wiedźma…

                 W tym roku  architekci krajobrazu w ramach poznawania kultury ludowej oraz kształcenia zawodowego zrealizowali wiele ciekawych projektów. Wśród nich znalazło się wykonanie ogrodu ziołowego inspirowanego średniowiecznym hortus medicus. Uczniowie na przedmiocie ochrona i kształtowanie krajobrazu rozpoczęli w tym roku poznawanie tajników rozwoju sztuki ogrodowej w poszczególnych epokach.

Dowiedz się więcej

Podsumowanie projektu edukacyjnego „Mazurska kultura inspiracją dla współczesnej architektury krajobrazu”

„Tradycja to dąb, który tysiąc lat rósł w górę.

Tradycja naszych dziejów jest warownym murem.”

Miś

                W kończącym się już roku szkolnym uczniowie technikum architektury krajobrazu zostali zabrani w podróż do przeszłości. Nauczyciele zawodu chcieli pokazać, że przeszłość może być fascynującym źródłem inspiracji we współczesnym świecie.

Dowiedz się więcej

Skip to content