Dzień Edukacji Narodowej 2018

Nie każda myśl ludzka jest prawdą.

Nie każde słowo ma wartość.

Tylko nauczyciel potrafi myśli i słowa uczynić siłą człowieka.

Nauczyciel to ten, który ma dar wiedzy i dar powołania,

 by z myśli i słów budować wartości trwalsze,  niż skała.

 

    Dzień Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2018/2019 przynosi refleksje nad rolą i miejscem współczesnych pedagogów, wychowawców i nauczycieli. Choć rzeczywistość, która nas otacza tak bardzo ceni postęp,  zatraca się za tym, co nowe i chce ciągłych zmian, rola nauczyciela ciągle trwa,  jest niezmienna, wielka w swej skromności, piękna w swej wytrwałości.

Czytaj więcej o Dzień Edukacji Narodowej 2018

Pamiętamy o wielkich Polakach

6 października na lotnisku Kętrzyn-Wilamowo odbył się apel z udziałem pocztów sztandarowych i kompanii honorowych, a także koncert orkiestry wojskowej oraz msza św. Kardynał Stefan Wyszyński w 1954 roku, jako więzień, był przewożony przez służby komunistyczne poprzez lotnisko Kętrzyn-Wilamowo ze Stoczka Klasztornego do nowego miejsca internowania.

Czytaj więcej o Pamiętamy o wielkich Polakach

Plon, czyli Dożynki 2018

Na Warmii i Mazurach plon, czyli obrzędowe ścięcie ostatnich kłosów i uroczyste przyniesienie uwitych wieńców, od najdawniejszych czasów odbywa się corocznie. Spełniony obrzęd zapewnia ciągłość wegetacji rolnej przez przechowywanie ostatnich kłosów, które symbolizują całość plonu i zapewniają wysianie ziarna z plonu jesienią do ziemi.

Czytaj więcej o Plon, czyli Dożynki 2018

Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019 Szkół prowadzonych przez MRiRW

10 września delegacja naszej szkoły w składzie: dyrektor – pan Jan Mickiewicz i wicedyrektor – pani Lucyna Olszewska oraz poczet sztandarowy: Karolina Wierzbicka, Natalia Rajs i Przemysław Ciechacki  wzięła udział w Centralnej Inauguracji Roku 2018/2019 Szkół prowadzonych przez MRiRW w Zduńskiej Dąbrowie w województwie łódzkim.

Czytaj więcej o Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019 Szkół prowadzonych przez MRiRW

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Chociaż życie roztacza przed tobą swe uroki

To szkoła uczy jak  je nazwać, rozumieć i ocenić …                    

Wrześniowy poranek powitał słońcem  nauczycieli i uczniów ZSCKR im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie. Galowe stroje, roześmiane twarze i gwar to znak, że wszystkich łączy powrót do szkoły. Niektórzy myślą już o maturze, inni stawiają dopiero pierwsze kroki w murach szkoły. 3 września społeczność  szkolna  Karolewa zainaugurowała kolejny rok edukacji 2018/2019.W oddziałach klas pierwszych witamy obecnie 95 uczniów.

Czytaj więcej o Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019