EGZAMIN MATURALNY

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu.

Część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek), godz. 9:00

Uprawnieni zdający powinni złozyć poniższe oświadczenie do 12 lipca do godziny 15:00 osobiście w sekretariacie szkoły lub podpisany przesłać na adres: zsckr@karolewo.com

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym w formacie PDF.

 

Harmonogram egzaminów w 2021 r. w formacie pdf

INFORMACJA O OPŁATACH ZA EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Zmiany na egzaminie maturalnym w 2021 pdf

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA

Komunikat o przyborach w formacie pdf

O egzaminie

 

Skip to content