Projekt edukacyjny ZSCKR w Karolewie: „Społeczność Karolewa sadzi wspólnie drzewa”

„Dobrze jest człowiekowi żyć z głową w chmurach, a myślom dać mieszkać pośród orłów, ale musi on też myśleć o tym, że im wyżej drzewo wspina się ku niebu, tym głębiej musi zapuścić korzenie w serce matki Ziemi”

  Przysłowie indiańskie

 

„Jeśli myślisz rok naprzód – sadź ryż, jeśli myślisz 10 lat naprzód – sadź drzewa, jeśli myślisz 100 lat naprzód – ucz ludzi”

Przysłowie chińskie

W myśl przywołanych przysłów społeczność Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie (Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia) we współpracy ze środowiskiem lokalnym podejmuje działania na 10 i 100 lat naprzód, tak aby służyły one środowisku naturalnemu i człowiekowi.

 • Ogólna idea:

Cyklicznie podejmowane działania z Nadleśnictwem Srokowo oraz z Instytutem Ochrony Roślin i Nasiennictwa z Kętrzyna nasunęły nam pomysł, aby we współpracy z tymi instytucjami oraz Gminą Kętrzyn i społecznością lokalną, opracować projekt, który umożliwi nam realizację projektu edukacyjnego, którego efekty będą służyły budowaniu postaw proekologicznych oraz kształtowały potrzebę perspektywicznej współpracy służącej społeczności szkolnej oraz społeczności lokalnej, szczególnie mieszkańcom Karolewa i okolic.

Projekt ten jest  częścią  składową działań mających na celu uzyskanie Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Przyjazna Środowisku” w roku szkolnym 2023/2024.

 • Cele projektu:
 1. Szerzenie wiedzy ekologicznej wśród młodzieży i społeczności lokalnej.
 2. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i troski o środowisko życia człowieka.
 3. Łączenie teorii z praktyką, w myśl zasady i my też coś możemy zrobić dla naszej planety.
 4. Integracja środowiska szkolnego ze sobą oraz ze społecznością lokalną.
 5. Rozwijanie architektury przyszkolnych terenów zielonych i miejscowości Karolewo.
 6. Rozwijanie potrzeby perspektywicznego zagospodarowania przestrzennego przyjaznego do życia dla społeczności szkolnej i lokalnej.
 • Plan realizacji projektu:
 1. Uzyskanie zgody właściciela gruntów – pismo do Wójta Gminy Kętrzyn – listopad/grudzień 2023.
 2. Wykonanie nasadzeń na terenach przyszkolnych, we współpracy w Instytutem Ochrony Roślin i Nasiennictwa z Kętrzyna, uzupełnienie nasadzeń za gospodarstwem przyszkolnym – wrzesień – październik 2023.
 3. Zaplanowanie nasadzeń drzew i krzewów oraz kwiatów na terenach przyszkolnych i na ternie Karolewa (wspólne działanie uczniów, nauczycieli, ogrodnika szkolnego oraz przedstawicieli społeczności lokalnej) – styczeń/ marzec 2024.
 4. Ustalenie zapotrzebowania na drzewa, krzewy i kwiaty, ustalenie źródeł pozyskiwania potrzebnych surowców (częściowo szkoła z własnych nasadzeń i przygotowanych w szklarni przez architektów krajobrazu sadzonek, drzewka z Nadleśnictwa oraz Instytutu – styczeń/marzec 2024.
 5. Wykonanie nasadzeń zgodnie z opracowanym planem – kwiecień/czerwiec 2024.
 6. Sprawdzenie czy nasadzenia się przyjęły i bieżąca pielęgnacja nasadzeń – kwiecień/ sierpień 2024.
 7. Podsumowanie wspólnych działań, dokumentacja projektu na stronie internetowej szkoły, w mediach społecznościowych i prasie lokalnej.

 • Formy realizacji projektu:
 1. Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez wykonanie nasadzeń na gruntach przyszkolnych we współpracy z przedstawicielami Instytutu Ochrony Roślin i Nasiennictwa z Kętrzyna – szkolenie techniczne wykonywania nasadzeń.
 2. Szkolenie uczestników projektu w zakresie planowania nasadzeń, doboru drzew, krzewów, techniki i terminu sadzenia – przedstawiciel Nadleśnictwa.
 3. Wykonanie planu nasadzeń drzew i krzewów w Karolewie grupa uczniów, przedstawiciele rodziców z ogrodnikiem szkolnym, nauczycielem technikum architektury krajobrazu i przedstawicielem społeczności lokalnej oraz przedstawicielami instytucji zaangażowanych w projekt.
 4. Wykonanie nasadzeń przez przedstawicieli społeczności szkolnej oraz społeczności lokalnej zaangażowanych w projekt.
 5. Bieżąca pielęgnacja i ewentualne uzupełnianie nasadzeń.
 6. Sprawozdanie z realizacji projektu.

Opracowanie: Dorota Kuchcińska

Zatwierdził:  Jan Mickiewicz Dyrektor ZS CKR w Karolewie

Skip to content