REKRUTACJA 2019/2020 – TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Opis oddziału

CHARAKTERYSTYKA KOMPETENCJI ABSOLWENTA


Uczeń po ukończeniu technikum, umie:

– spawać różnymi metodami, toczyć i frezować;
– użytkować, obsługiwać i naprawiać maszyny, pojazdy oraz urządzenia stosowane w rolnictwie;
– wykorzystywać sprzęt diagnostyczny;
– projektować proces technologiczny obsługi i naprawy;
– korzystać z katalogów części, instrukcji napraw i programów komputerowych;   
– zarządzać małym przedsiębiorstwem produkcyjnym, usługowym lub handlowym;
– prowadzić magazyn części zamiennych, paliw itp.
– zna budowę i zasady działania maszyn, pojazdów i urządzeń rolniczych;
– zna systemy sterowania maszynami z elementami automatyki.

 

 

REALIZACJA KSZTAŁCENIA

Kształcenie ogólne realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów ogólnokształcących dających przygotowanie do zdawania egzaminu maturalnego oraz podjęcia nauki w szkołach pomaturalnych: studiach licencjackich, inżynierskich i studiach magisterskich. 
Kształcenie zawodowe realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów zawodowych ogólnotechnicznych i specjalistycznych dających możliwość uzyskania dyplomu w zawodzie po zdaniu trzech egzaminów potwierdzających kwalifikacje.

Pierwszy egzamin daje kwalifikacje: Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.

Drugi egzamin daje kwalifikacje: Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń.

Trzeci egzamin daje kwalifikacje: Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.

Kształcenie zawodowe realizowane jest na bazie :

– pracowni ogólnozawodowych;
– pracowni specjalistycznych;
– zajęć praktycznych realizowanych na warsztatach szkolnych wyposażonych w pojazdy, maszyny i urządzenia; 
– kursów prawa jazdy na samochód i ciągnik ( kat. B i T )
– kursów na maszyny samobieżne ( kombajn zbożowy i zielonkawy )
– kursów w zakresie : chemizacji, spawalnictwa i tokarstwa
– praktyk zawodowych realizowanych w przedsiębiorstwach specjalistycznych i gospodarstwach indywidualnych

UKOŃCZENIE SZKOŁY UMOŻLIWIA

– zatrudnienie w przedsiębiorstwach usługowych w zakresie technicznej obsługi rolnictwa lub handlu;
– prowadzenie własnego warsztatu naprawy pojazdów i maszyn rolniczych;
– prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego;
– zatrudnienie w charakterze doradcy technicznego lub diagnosty.  

Post Author: karolewox5-admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *