REKRUTACJA 2024/2025 – BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA MECHANIK – OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

Opis oddziału

CHARAKTERYSTYKA KOMPETENCJI ABSOLWENTA

Uczeń po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia:
– wykonuje zadania związane z eksploatacją i naprawą pojazdów, środków transportowych, maszyn , urządzeń i narzędzi rolniczych;
– dokonuje demontażu i montażu pojazdów i maszyn, urządzeń i narzędzi, ich rozruchu, regulacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego;
– wykonuje zadania z zakresu diagnostyki i oceny stanu technicznego sprzętu rolniczego: pojazdów, środków transportu, maszyn, urządzeń i narzędzi;
– wykonuje prace pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi.

 

REALIZACJA KSZTAŁCENIA

Kształcenie ogólne realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów, jak: matematyka, fizyka, biologia, chemia, informatyka, a także podstawy przedsiębiorczości i edukacji dla bezpieczeństwa.

Kształcenie zawodowe realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów zawodowych ogólnotechnicznych i specjalistycznych dających możliwość uzyskania dyplomu w zawodzie, po zdaniu pod koniec trzeciej klasy egzaminu potwierdzającego kwalifikację MG.03 – Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie. Liczba godzin na kształcenie zawodowe w trakcie trzyletniej nauki wynosi 1042 godziny na realizację kwalifikacji MG.03 oraz 558 godzin na realizację efektów wspólnych dla wszystkich zawodów.

Branżowa Szkoła I Stopnia daje możliwość kontynuacji nauki na poziomie Branżowej Szkoły II Stopnia i uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki po potwierdzeniu kwalifikacji MG.42 –  Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie, uzyskując tym samym wykształcenie średnie branżowe.

 

Kształcenie zawodowe realizowane jest na bazie :

– pracowni ogólnozawodowych;
– pracowni komputerowych ze sprzętem audiowizualnym;
– pracowni specjalistycznych;
– warsztatów szkolnych;
– nauki jazdy w zakresie kategorii T i B;
– nauki pracy maszynami i nauki jazdy kombajnem zbożowym.

 

UKOŃCZENIE SZKOŁY UMOŻLIWIA

– zatrudnienie w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa;
– samodzielne podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego. 

2 komentarze do “REKRUTACJA 2024/2025 – BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA MECHANIK – OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH”

Dodaj komentarz

Skip to content