REKRUTACJA 2024/2025 – TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Opis oddziału

CHARAKTERYSTYKA KOMPETENCJI ABSOLWENTA

Uczeń po ukończeniu technikum, umie:

– projektować ogrody i tereny zieleni;
– wykorzystywać w projektowaniu różne techniki rysunkowe;
– przenosić własną wizję do komputerowych programów graficznych; 
– pielęgnować i konserwować istniejące i nowo projektowane elementy architektury krajobrazu;
– wykonywać i konserwować elementy małej architektury ogrodowej z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych;
– projektować i wykonywać dekoracje roślinne do wystroju wnętrz;
– posługiwać się specjalistycznym sprzętem geodezyjnym; 
– posługiwać się wybranym językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych;
– kierować zespołem pracowników;
– korzystać z różnych źródeł informacji;
– prowadzić uproszczoną rachunkowość;
– sporządzać kosztorysy oraz stosować zasady marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu;
– wykonywać i interpretować rysunki techniczne elementów architektury krajobrazu;
– posługiwać się dokumentacją techniczną.

REALIZACJA KSZTAŁCENIA

Kształcenie ogólne realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów ogólnokształcących dających przygotowanie do zdawania egzaminu maturalnego oraz podjęcia nauki na studiach
wyższych. Kształcenie zawodowe realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów zawodowych ogólnotechnicznych i specjalistycznych dających możliwość uzyskania dyplomu w zawodzie po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje.

Pierwszy egzamin daje kwalifikacje: Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

Drugi egzamin daje kwalifikacje: Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

 

Kształcenie zawodowe realizowane jest na bazie:

– pracowni ogólnozawodowych;
– pracowni specjalistycznych z szatniami i zapleczem ogrodniczym; 
– zajęć praktycznych realizowanych w ogrodzie dydaktycznym oraz na terenie wokół szkoły z wykorzystaniem pojazdów, maszyn i urządzeń; 
– kursu prawa jazdy na ciągnik ( kat. T )
– praktyk zawodowych realizowanych na potrzeby szkoły. 

UKOŃCZENIE SZKOŁY UMOŻLIWIA:

– założenie własnej działalności;
– zatrudnienie w firmach projektujących, wykonujących i pielęgnujących ogrody;
– zatrudnienie w szkółkach roślin ozdobnych;
– zatrudnienie w kwiaciarniach, przy dekoracji uroczystości okolicznościowych;
– zatrudnienie w charakterze grafika komputerowego, producenta roślin ozdobnych. 

5 komentarzy do “REKRUTACJA 2024/2025 – TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU”

Dodaj komentarz

Skip to content