22 marca Światowy Dzień Wody

Dlaczego Światowy Dzień Wody?

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 r., w ramach Agendy 21, podczas konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii. Od 1993 r. corocznie Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiło Światowy Dzień Wody na datę 22 marca.

Czytaj dalej

Konkurs wiedzy o komórce pod tytułem: „Komórka i jej metabolizm”.

I. Organizator konkursu.

Pani Agnieszka Giedrys.

II. Cel konkursu.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród uczniów o podstawowej jednostce strukturalno-funkcjonalnej każdego organizmu – komórce. Konkurs ukierunkowany jest na zagadnienia związane z metabolizmem komórki, funkcjami i budową organelli komórkowych oraz zróżnicowaniem funkcjonalnym i morfologicznym w obrębie komórek.

Czytaj dalej

Skip to content