Świąteczne spotkanie w MRiRW

Nasza szkoła pielęgnuje tradycję dekorowania świątecznej choinki ręcznie malowanymi bombkami z wizerunkiem i logo szkół rolniczych, nad którymi nadzór sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sieć szkół rolniczych rozrasta się, więc bombek również z każdym rokiem jest coraz więcej.

13 grudnia w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi minister Jan Krzysztof Ardanowski, podsekretarz stanu Rafał Romanowski oraz  zastępca dyrektora ds. oświaty rolniczej Robert Jakubik ozdobili nimi świąteczne drzewko przywiezione z Mazur. Delegacja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie: dyrektor Jan Mickiewicz, wicedyrektor Lucyna Olszewska, kierownik internatu Genowefa Jasionek oraz panowie: Adam Kosiorek i Wiesław Sztejter wraz z przedstawicielami młodzieży: Dominiką Zyśk i Agatą Tabojka uroczyście uczestniczyła w oficjalnym otwarciu sezonu świątecznego.

Czytaj więcej o Świąteczne spotkanie w MRiRW

Narodowa Wystawa Rolnicza

Od piątku 30 listopada do 2 grudnia 2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości zorganizował Narodową Wystawę Rolniczą w Poznaniu.  Przygotowana ona została po to, aby zaprezentować tradycje polskiej wsi i obraz jej współczesnych osiągnięć, jak również, aby przypominać społeczeństwu o tym, “jaka była rola wsi i rolnictwa w okresie minionych 100 lat”.

Czytaj więcej o Narodowa Wystawa Rolnicza

Spektakl „Młodzież 44”

    29 listopada 2018 roku młodzież z klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, III Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki oraz Technikum Rolnictwa, pod opieką pani Joanny Cieleszyńskiej i Genowefy Jasionek, udała się do Gimnazjum nr 2, by wziąć udział w spektaklu „Młodzież 44”, przygotowanym przez młodzież z grupy teatralnej Rampa pod kierownictwem pana Jarosława Olejnika.

Czytaj więcej o Spektakl „Młodzież 44”

Spektakl „Kolumbowie”

    5 listopada 2018 roku młodzież z klas maturalnych Technikum Weterynarii i Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, pod opieką pani Janiny Fąderskiej i pani Katarzyny Dziębowskiej, udała się do kętrzyńskiego kina Gwiazda, by wziąć udział w spektaklu „Kolumbowie”  przygotowanym przez Narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Do tego przedstawienia przygotowała i zachęciła nas nasza nauczycielka języka polskiego pani Marzena Cogiel.

Czytaj więcej o Spektakl „Kolumbowie”

INTEGRACYJNY SPŁYW KRUTYNIĄ

Tradycyjnie, jak co roku, w pierwszym miesiącu nauki uczniowie klas pierwszych integrują się ze społecznością szkolną. Jedną z form integracji jest spływ kajakowy, który stwarza możliwość zawarcia bliższych znajomości na neutralnym gruncie, upowszechnia wśród uczniów zainteresowanie regionem, a także rozwija aktywność fizyczną.

Czytaj więcej o INTEGRACYJNY SPŁYW KRUTYNIĄ

Wycieczka klasy I LTH

   Wycieczki szkolne należą do najbardziej wszechstronnych form organizacyjnych procesu dydaktyczno-wychowawczego. Ich realizacja umożliwia lepsze poznanie przez uczniów rzeczy i zjawisk, wpływa na rozwój zdolności postrzegania, kształtowanie wyobrażeń i myślenia, skłania do zadawania pytań, formułowania uogólnień, wnioskowania, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, kształtują postawy odpowiedzialności, punktualności, solidarności koleżeńskiej, przygotowują do działania w grupie, kształtują uczucia patriotyczne, zmysł estetyczny i wrażliwość ekologiczną.

Czytaj więcej o Wycieczka klasy I LTH