Odliczamy czas do wyjazdu

„Wspólne spotkania przed wyjazdem do Grecji nauczyły i pokazały mi tradycje Grecji,  zwroty lub słówka angielskie, których nie potrafiłam, również była to integracja między kolegami i koleżankami ze szkoły, którzy okazali się sympatyczni i wyrozumiali w danych tematach. Pani nauczyła nas jak rozmawiać ze sobą, dotrzeć do drugiej osoby oraz, co najważniejsze,  szacunku i wiary do samego siebie. To był czas, który zostanie w moim sercu na długo.  Dziękuję Pani za poświęcony nam czas, nie zawsze było łatwo, ale razem z całą grupą to przetrwaliśmy, i oczywiście dziękuję kolegom i koleżankom, którzy również z nami byli i spędzili ten czas w miłej atmosferze. Teraz odliczamy tylko czas do wyjazdu, aby spędzić tam najlepsze chwile w życiu” – tak jedna z uczestniczek projektu Erasmus+ podsumowała zajęcia przygotowawcze w dofinansowanym przez UE

projekcie nr 2023-1-PL01-KA121-VET000125764, w którym nasza szkoła bierze udział w bieżącym roku szkolnym.

Stymulowanie twórczego myślenia, opanowanie umiejętności efektywnego komunikowania się w języku ojczystym i języku angielskim, rozumienie zasad współistnienia w grupie, empatia i asertywność w kontakcie z drugim człowiekiem, racjonalne gospodarowanie własnym czasem i emocjami, podniesienie poziomu samooceny, poprawa i wzmocnienie funkcjonowania uczniów w grupie, a także poznanie bogatej historii i kultury Grecji to założenia programowe zajęć, w których uczestniczyli zakwalifikowani uczniowie z technikum rolniczego, architektury krajobrazu, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz branżowej szkoły I stopnia w zawodzie mechanik-operator.

Zajęcia z języka angielskiego służyły rozwijaniu kompetencji językowych z wykorzystaniem wypowiedzi, dialogów, informacji zawierających określone słownictwo, wyrażeń dotyczących własnej osoby, rodziny, miejsca zamieszkania, zainteresowań oraz najbliższego otoczenia.

Szczególny nacisk kładliśmy na mówienie, bo już na pierwszych zajęciach ustaliliśmy, że rozmawiamy wyłącznie w języku docelowym, z uwzględnieniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej 🙂 . Naszym celem, który będziemy realizować podczas pobytu za granicą, jest praktyczne wykorzystanie języka angielskiego w codziennych sytuacjach komunikacyjnych – wierzę, że uczestnicy zajęć będą podejmować te wyzwania z pozytywnym skutkiem, bo trening czyni mistrza! Daliśmy też sobie prawo do popełniania błędów, bo to jest nieodzowny element w uczeniu się i rozwoju osobistym.

Jesteśmy również, jak na kulturalną grupę przystało, wyposażeni w znajomość dwóch (po powrocie będzie więcej:-) ) słówek z języka greckiego: Καλημέρα /kalimera/ oznacza w języku greckim dzień dobry i jest słowem używanym na miłe rozpoczęcie dnia oraz Ευχαριστώ /efharisto/ oznacza dziękuję. Od czegoś trzeba zacząć, bo już w starożytnej Grecji Ajschylos głosił, że „nikt nie jest tak stary, aby nie mógł się jeszcze czegoś nowego nauczyć”.

Bez udawania Greka ruszamy w podróż do kolebki kultury europejskiej, aby zdobyć nowe umiejętności i bezcenne wspomnienia, będziemy w kontakcie 🙂

Lucyna Olszewska

Skip to content