Wspaniała zabawa na V Spartakiadzie Internackiej.

Już po raz piaty młodzież z karolewskiego internatu rywalizowała w spartakiadzie sportowej, zorganizowanej przez kadrę internatu dla wychowanków. Uczestnicy olimpiady zostali podzieleni na cztery zespoły sześcioosobowe /3 dziewczynki, 3 chłopaków/. Prowadząca zawody/spikerka/ p. Katarzyna Aleszczyk przedstawiła i omówiła konkurencje, jakie zostaną rozegrane w ramach spartakiady. Nad bezpieczeństwem naszych zawodników czuwała „piguła” Weronika Kędzierska uczennica IV klasy FTL, która ze swoich obowiązków wywiązała się celująco. Wspólną zabawę rozpoczęliśmy od rozgrzewki, którą był taniec belgijka.

Dowiedz się więcej

SUKCES NASZYCH PIŁKARZY

Drużyna piłkarzy nożnych z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie  27.03.2023r. uczestniczyła w turnieju piłki nożnej ROLNIK CUP w Janowie. W wyżej wymienionym turnieju udział brały ekipy ze szkół rolniczych: Janowa, Suwałk, Marianowa, Rutki, Sejn i nasza z Karolewa. Poziom sportowy drużyn był bardzo wyrównany, o czym świadczą wyniki meczów.

Dowiedz się więcej

Skip to content