Historia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie to szkoła z ponad 70-letnią tradycją oraz kilkunastoma tysiącami absolwentów w różnych kierunkach kształcenia w  sektorze edukacji rolniczej. Historia szkoły zaczyna się po wojnie, w roku 1946, gdy w Karolewie powstało państwowe gospodarstwo rolne, które stanowiło bazę dla utworzenia szkoły rolniczej. Latem 1947 roku, na mocy nakazów pracy ówczesnej władzy, do małej miejscowości nieopodal Kętrzyna przybyło kilkoro nauczycieli, którzy od września mieli stworzyć w Karolewie szkołę. To, co zastali tutaj, to zniszczone przez wojnę budynki. W Karolewie mieszkało wówczas zaledwie kilka rodzin. Przed wybuchem drugiej wojny światowej znajdowały się tu obiekty sanatoryjne dla ponad 1500 pensjonariuszy założonego w 1882 r. Ośrodka Opiekuńczego. Budynki Karolewa, ze względu na bliskość Kwatery Głównej Adolfa Hitlera „Wilczy Szaniec”, służyły podczas wojny do celów wojskowych, a w 1945 r. zostały częściowo zniszczone.

W latach 1947-1950 pomieszczenia w obiektach Karolewa nie mogły być prawdziwymi salami lekcyjnymi. Brakowało wszystkiego, co ważne w szkole: ławek, podręczników, pomocy naukowych. Ludzi łączyła wówczas przyjaźń, wspólna praca i cel, aby w Karolewie powstało prawdziwe centrum edukacji rolniczej. Tylko dzięki zapałowi i pracowitości pierwszych nauczycieli i uczniów naszej szkoły udało się stworzyć miejsce, które dziś jest jedną z największych szkół rolniczych w Polsce.

W pierwszym roku działalności szkoły uczyło się w niej 23 uczniów, zaś cztery lata później było ich już ponad 500.  Gdy ponad 70 lat temu szkołę opuszczało pierwszych 7 absolwentów Liceum Agrotechnicznego, nikt nie wiedział, jaka będzie przyszłość tego miejsca. Dziś można z dumą stwierdzić, ze ponad 14 000 uczniów ukończyło Zespół Szkół w Karolewie. Wielu z nich w dorosłym życiu często powraca pamięcią do spędzonych tu lat, ze wzruszeniem wspomina poznanych tutaj ludzi. Absolwenci spotykają się na organizowanych w szkole zjazdach absolwentów.

Miejscem szczególnym w naszej szkole jest Sala Tradycji. Znajdują się w niej fotografie dokumentujące historię szkoły oraz pamiątki związane z patronem naszej szkoły generałem Franciszkiem Kamińskim, który w okresie II wojny światowej był komendantem głównym Batalionów Chłopskich. Najcenniejszym eksponatem naszego szkolnego muzeum jest oryginalny mundur generała Franciszka Kamińskiego podarowany przez  rodzinę naszego patrona. Z relacji ludzi, którzy spotkali na swojej drodze generała Kamińskiego, wyłania się obraz człowieka, który swoim życiem pokazał innym jak być patriotą i działać dla dobra Ojczyzny. Biografia naszego patrona inspiruje i pomaga w kształtowaniu postaw naszych uczniów.

Od 1 stycznia 2008 roku organem prowadzącym Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Baza dydaktyczna oraz profesjonalizm kadry pedagogicznej są gwarancją solidnej edukacji i wszechstronnego rozwoju naszych uczniów. Nasza szkoła to kuźnia talentów wychodząca naprzeciw potrzebom i wymaganiom zmieniającego się oblicza polskiego rolnictwa, a także miejsce, w którym tradycja i nowoczesność podają sobie dłonie. Zapraszamy do odwiedzenia nowoczesnej szkoły z tradycją, która oferuje swoim uczniom solidny fundament do budowania przyszłości.

Skip to content