SKŁAD MŁODZIEŻOWEJ RADY INTERNATU

Przewodnicząca Dominika Zyśk Sekretarz-Emilia-Hałabuda.JPG Zastępca-Damian-Kulbacki.JPG

Skład osobowy Młodzieżowej Rady Internatu w roku szkolnym 2018/2019:
Elwira Rzeczycka – opiekun MRI
Dominika Zyśk – przewodnicząca
Damian Kulbacki – zastępca
Emilia Hałabuda – sekretarz

 

Osoby wspomagające:
Adrian Paliwoda
Norbert Iwański
Michał Baran
Szymon Prusaczyk
Wojciech Sztamborski
Andrzej Buczko
Krzysztof Kiryła
Julia Traczyk
Agata Tabojka
Stefan Piekarski
Marcin Kaczmarczyk