O BIBLIOTECE

„Najpiękniejszy pejzaż to półka z książkami”

A. France

Nauczycielki bibliotekarki: mgr Katarzyna Dziębowska i mgr Janina Fąderska

Godziny pracy biblioteki: poniedziałek – piątek  7:45 – 14:45

Początki dziejów naszej biblioteki sięgają 1951 roku. Wówczas dysponowała ona sześcioma tysiącami woluminów. Z czasem zbiory biblioteki się powiększały – w wyniku likwidacji szkół przejęliśmy księgozbiór Zespołu Szkół Rolniczych w Kętrzynie oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Spożywczych również z Kętrzyna. Księgozbiór jest stale aktualizowany, na bieżąco ubytkowane są pozycje zdezaktualizowane i zniszczone. Stale powiększamy zbiory biblioteczne o nowe lektury, pozycje z literatury pięknej, popularnonaukowej oraz literatury związanej z kierunkami kształcenia. Obecnie księgozbiór biblioteki liczy ponad 28 tysięcy woluminów, w tym książki, broszury, płyty i materiały audio-wizualne. Księgozbiór w nowocześnie wyposażonym magazynie ułożony jest zgodnie z działami UKD (Uniwersalniej Klasyfikacji Dziesiętnej).

Biblioteka mieści się w odnowionym budynku Wrzos. W czytelni połączonej z wypożyczalnią uczniowie mają dostęp do nowości książkowych, mogą korzystać z prenumerowanych przez bibliotekę czasopism oraz stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu.

Od września 2011 roku biblioteka rozpoczęła wypożyczanie w systemie komputerowym Mol z użyciem pasków kodowych i czytnika.

 

Skip to content