NAUCZYCIELE


Nazwisko i imię
Wykształcenie stopień awansu zawod. Nauczane przedmioty
Aleszczyk Katarzyna mgr wychowania fizycznego

Studia Podyplomowe – formy taneczno-gimnastyczne i fitnes,

przygotowanie pedagogiczne

– trener kl. II taekwondo

– instruktor piłki siatkowej

– instruktor tańca sportowego

– instruktor gimnastyki sportowej

– instruktor pływania

– instruktor kulturystyki

D – wychowanie fizyczne
Bielińska Natalia mgr inż. architek krajobrazu

przygotowanie pedagogiczne 

 K  architektura krajobtazu
Bobrowski Mirosław  lekarz weterynarii   Przedmioty specjalistyczne 
– weterynaryjne
Bodnar Zbigniew mgr inż. techniki rolniczej

Studia Podyplomowe – informatyka

przygotowanie pedagogiczne uprawnienia do nauki jazdy kat. ABT NKE 0073

 

D
 • obowiązki kierownika

szkolenia praktycznego

 • przepisy ruchu drogowego
Bronakowska Eleonora wz pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,

przygotowanie pedagogiczne

 

M
 • obowiązki wychowawcy w internacie
 Bryl Robert  dr teologii

 przygotowanie pedagogiczne

 K   – religia
Chomka Dariusz mgr inż. mechanizacji rolnictwa,

przygotowanie pedagogiczne

Studia Podyplomowe:

– organizacja i zarządzanie –

menedżer w oświacie

– nadzór pedagogiczny z elementami ewaluacji

– elsploatacja ciągników i maszyn rolniczych

 

D
 • obowiązki wicedyrektora
 • maszyny rolnicze

 

 

 

Cieleszyńska Joanna mgr historii,

przygotowanie pedagogiczne

D
 • historia i wiedza o społeczeństwie
Cogiel Marzena mgr filologii polskiej

Studia Podyplomowe – historia

i wiedza o społeczeństwie,

przygotowanie pedagogiczne

 

D – język polski
Domański Adam średnie: technik mechanizacji rolnictwa

magister pedagogiki oraz uprawnienia do nauki jazdy kat. ABT NKE 0074

przygotowanie pedagogiczne 

K

 

 • Zajęcia praktyczne:
 • obsługa maszyn rolniczych
 • nauka jazdy ciągnikiem
Degórska Barbara mgr inż. technologii żywości

i żywienia człowieka,

Studia Podyplomowe

organizacja turystyki i agroturystyki

przygotowanie pedagogiczne

D – Sp. usługi hotelarsko-

turystyczne

 • podstawy przetwórstwa spożywczego
 • podstawy żywienia człowieka
 • podstawy żywienia

i higieny

 • technologia gastronomiczna
 • wyposażenie zakładów gastronomicznych i gosp. domowego
Dziemiańczyk Jacek mgr wychowania fizycznego,

przygotowanie pedagogiczne

– trener kl. II LA

– trener kl. II koszykówka

– instruktor piłki siatkowej

– instruktor piłki nożnejStudia Podyplomowe:

– organizacja i zarządzanie –

menedżer w oświacie

– nadzór pedagogiczny z elementami ewaluacji

– elsploatacja ciągników i maszyn rolniczych

D – wychowanie fizyczne
Dziębowska Katarzyna mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowo – technicznej,

przygotowanie pedagogiczne

D – obowiązki bibliotekarza
Fąderska Janina mgr teologii

Studia Podyplomowe – bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,

przygotowanie pedagogiczne

D – obowiązki bibliotekarza
Fedczak Andrzej licencjat z pedagogiki

przygotowanie pedagogiczne uprawnienia do nauki jazdy kat.B NKE 0046

D Zajęcia praktyczne:

 • nauka jazdy samochodem

 

 

Fedczak Bożena mgr matematyki

Studia Podyplomowe – informatyka,

przygotowanie pedagogiczne

 

D
 • matematyka

 

 Grygorczyk Anna mgr inż. zootechniki

studia podyplomowe w informatyki

K informatyka
Jagieło Barbara mgr filologii polskiej

licencjat filologii angielskiej

przygotowanie pedagogiczne

 

 M

 – język angielski
Jankielewicz Małgorzata mgr inż. technologii żywienia

przygotowanie pedagogiczne

D Zajęcia praktyczne:

 • żywienie człowieka
Janowicz Karolina mgr inż. rolnictwa S przedmioty rolnicze
Jarosik Sławomir inżynier rolnik

mgr zarządzania i marketingu

przygotowanie pedagogiczne 

 M  przedmioty ekonomiczne i rolnicze
Jasionek Genowefa mgr pedagogiki społecznej

Studia Podyplomowe:

 • bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
 • wychowanie rodzinne

przygotowanie pedagogiczne

Zbliżoność – wybrane zagadnienia z psychologii

 

 

M
 • obowiązki kierownika internatu
 • wychowanie do życia

w rodzinie

Jaświn Małgorzata mgr pedagogiki  S obowiązki wychowawcy w internacie
Jurkiewicz Magda mgr filologii polskiej,

przygotowanie pedagogiczne

 

D
 • język polski

 

Kania Krzysztof mgr pedagogiki

licencjat – pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pedagogiką resocjalizacyjną

Studia Podyplomowe – wychowanie fizyczne

przygotowanie pedagogiczne

instruktor zapasów

 

D
 • obowiązki wychowawcy

w internacie

 • wychowanie fizyczne
Kłek Katarzyna mgr filologii germańskiej,

przygotowanie pedagogiczne

D
 • język niemiecki

 

 

Kołakowski Adam mgr inż. mechaniki maszyn

i urządzeń rolniczych,

Studia Podyplomowe

– doradztwo zawodowe,

przygotowanie pedagogiczne

D – maszyny rolnicze

– Sp.-naprawa maszyn

i urządzeń rolniczych

Zajęcia praktyczne:

– Sp. – naprawa maszyn

i urządzeń rolniczych

Kuchcińska Dorota mgr inż. zootechniki

przygotowanie pedagogiczne  

studia podyplomowe:

– informatyka

– wychowanie fizyczne

– chemia 

 D  zootechnika
 Lipka Jacek mgr inż. techniki rolniczej,

przygotowanie pedagogiczne

D
 • eksploatacja maszyn

i urządzeń rolniczych

 • maszyny rolnicze

Zajęcia praktyczne:

 • obsługa i naprawa maszyn rolniczych
 • eksploatacja maszyn

i urządzeń rolniczych

 

 

Ławrywianiec Wioletta mgr inż technologii żywienia

przygotowanie pedagogiczne

M
 • podstawy żywienia człowieka

Zajęcia praktyczne:

 • żywienie człowieka
Mazurowska Barbara mgr pedagogiki,

Studia Podyplomowe:

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,

przygotowanie pedagogiczne

 

M
 • obowiązki wychowawcy

w internacie

Mickiewicz Jan mgr inż. mechaniki 

Studia Podyplomowe:

– przygotowanie pedagogiczne  

– organizacja i zarządzanie oświatą

– pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

 D  Dyrektor Zespołu
Mikucki Józef  dr weterynarii   Przedmioty specjalistyczne
-weterynaryjne
Nowak Monika mgr chemii,

przygotowanie pedagogiczne

studia podyplomowe – podstawy żywienia i dietetyka

 

D

 

 • chemia
 • higiena i ochrona zdrowia
 • podstawy żywienia i higieny
 • zasady żywienie
Olszewska Lucyna mgr filologii polskiej,

licencjat filologii angielskiej

przygotowanie pedagogiczne

 

D
 • obowiązki wicedyrektora
 • język polski
 • język angielski

 

Parda Szymon mgr filologii polskiej

studia podyplomowe z historii

S język polski 

historia 

wos

Patecki Kazimierz mgr ekonomii

przygotowanie pedagogiczne

technik mechanizacji rolnictwa uprawnienia spawalnicze 3 świadectwa Egzaminu Spawacza wyd. przez Istytut Spawalnictwa w Gliwicach

 

D Zajęcia praktyczne:

 • spawalnia elektryczna
 • spawalnia gazowa
 • blacharnia
Pędzich Agnieszka mgr zarządzania nieruchomościami

Studia Podyplomowe – przedsiębiorczość,

przygotowanie pedagogiczne

D
 • ekonomika agrobiznesu
 • elementy rachunkowości

– podstawy przedsiębiorcz.

 • przedsiębiorczość
 • Sp. finanse i bankowość

w agrobiznesie

Raczuk Jolanta mgr teologii 

studia podyplomowe 

 

D wychowanie do życia w rodzinie
Rodak Małgorzata

 

lekarz weterynarii

przygotowanie pedagogiczne

Studia  podyplomowe:

– wychowanie rodzinne i seksualne

– prawo weterynaryjne i sanitarne 

 K Przedmioty specjalistyczne 
-weterynaryjne 
Różański Lech mgr wychowania technicznego

przygotowanie pedagogiczne

 M  Zajęcia praktyczne 
-eksploatacja  pojazdów i maszyn rolniczych 
Rzeczycki Andrzej mgr wychowania fizycznego,

przygotowanie pedagogiczne

– trener kl. II piłki ręcznej

– instruktor koszykówki

– instruktor piłki nożnej

– instruktor piłki siatkowej 

D – wychowanie fizyczne
Rzeczycka Elwira

 

 

mgr zarządzania i marketingu

studia podyplomowe pedagogika opiekuńczo wychowawcza 

licencjat – rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

przygotowanie pedagogiczne

 D wychowawca internatu
Sawicka Nina

 

 mgr teologii

studia podyplomowe – kształcenie zintegrowane

przygotowanie pedagogiczne

D  – religia
Sienkiewicz Andrzej mgr pedagogiki

licencjat: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza cywilna i wojskowa

inżynier – dowódca wojsk zmechanizowanych

Studia Podyplomowe

– wychowanie fizyczne

– przysposobienie obronne

– pedagogika opiekuńcza

 

przygotowanie pedagogiczne

D
 • przysposobienie obronne
 • wychowanie fizyczne
Skowyrko Czesław licencjat z pedagogiki

przygotowanie pedagogiczne

 

M Zajęcia praktyczne:

 • obróbka mechaniczna
Skrzypa Anna mgr ekonomii

Studia Podyplomowe z zakresu żywienia człowieka i gospodarstwa domowego

przygotowanie pedagogiczne

D
 • ekonomika i organizacja w gastronomii
 • podstawy rachunkowości gastronomicznej
 • rachunkowość i finanse w gastronomii

Zajęcia praktyczne:

 • żywienia i gastronomia

 

Sobolewski Jerzy średnie ogólnokształcące

przygotowanie pedagogiczne

uprawnienia do nauki jazdy kat. B NKE 001

 

M Zajęcia praktyczne:

 • nauka jazdy samochodem

 

Sokołowska Małgorzata mgr pedagogiki,

Studia Podyplomowe

– pedagogika opiekuńczo-wychowaw.

– doradztwo zawodowe,

przygotowanie pedagogiczne

 

D
 • pedagog szkolny
 • wybrane zagadnienia

z psychologii społecznej

Stokłosa Marek mgr matematyki

przygotowanie pedagogiczne

 D  matematyka
Stukanowa Stella mgr filologii angielskiej,

przygotowanie pedagogiczne

 

D
 • język angielski
 • język angielski w agrobiznesie
 • język angielski zawodowy
Sulowski Przemysław   technik mechanizacji rolnictwa  K  
Suszyńska-Tytko Anna mgr technologii żywności i żywienia człowieka

przygotowanie pedagogiczne

 

D Zajęcia praktyczne:

– żywienie człowieka

Szeląg Halina mgr inż technologii żywienia

przygotowanie pedagogiczne

 

 

D
 • podstawy przetwórstwa spożywczego
 • technologia gastronomiczna
 • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Zajęcia praktyczne:

– żywienie człowieka

Szerszeń Krystyna mgr inż. technologii żywności,

Studia Podyplomowe – przedsiębiorczość,

– żywienie człowieka oraz

gospodarstwa domowego

przygotowanie pedagogiczne

 

D – obsługa konsumenta

– produkcja i pozyskiwanie

surowców żywnościowych

– technologia gastronomiczna

 

Szwark Joanna mgr filologii wschodniosłowiańskiej,

przygotowanie pedagogiczne

 

D – język rosyjski
Tomczak Dariusz pedagogiczne studium techniczne

przygotowanie pedagogiczne

M Zajęcia praktyczne:

 • zabiegi agrotechniczne
 • naprawa maszyn i urządzeń rolniczych
 • obsługa i naprawa maszyn rolniczych
 • mechanizacja rolnictwa
Tymoszuk Sławomir Średnie techniczne: technik elektromechanik

mgr pedagogiki

inż. – edukacja techniczno-informatyczna

przygotowanie pedagogiczne

 

M Zajęcia praktyczne: elektrotechnika

 • obróbka ręczna
Tyszka Cezary mgr wychowania fizycznego,

przygotowanie pedagogiczne

– trener kl. II piłki ręcznej

 

 

D – wychowanie fizyczne
Wereda Ewa mgr inż. techniki rolniczej

Studia Podyplomowe

– fizyka z astronomią,

– urządzenia i systemy energetyki odnawialnej

przygotowanie pedagogiczne

 

D
 • fizyka i astronomia
 • elektrotechnika

 

 

Witkowska-Hrycek Magdalena mgr inż. architek krajobrazu

Studia Podyplomowe – biologia

przygotowanie pedagogiczne 

 K  – urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych

– rośliny ozdobne

– zajęcia praktyczne

– biologia  

Wyszkowska Maria      
Zalewska Agnieszka mgr matematyki,

przygotowanie pedagogiczne

 

 

D – matematyka