RADA PEDAGOGICZNA

Nazwisko i imię / stanowisko Nauczane przedmioty
Aleszczyk Katarzyna [Ay] Wychowanie fizyczne
Bielińska Natalia [BI] Plastyka
Podstawy projektowania architektury krajobrazu
Zajęcia praktyczne – podstawy projektowania architektury krajobrazu
Zajęcia praktyczne – rośliny ozdobne
Ochrona i kształtowanie krajobrazu
Bobrowski Mirosław [BO] Zajęcia praktyczne – wykonywanie zabiegów weterynaryjnych
Bodnar Zbigniew [ZB] – Wicedyrektor ds. Kształcenia Zawodowego Przepisy ruchu drogowego T
Bronakowska Eleonora – Wychowawca w internacie  
Borowska Dorota [DB] Produkcja zwierzęca
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zajęcia praktyczne – prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych
Bryl Robert [RB] Religia
Chomka Dariusz [DC] Pomiary warsztatowe 
Zajęcia praktyczne – obróbka materiałów
Cieleszyńska Joanna [CJ] Historia i społeczeństwo
Historia
Cogiel Marzena [MC] Język polski
Czyżewska Magdalena [CM] Historia
Wiedza o społeczeństwie
Degórska Barbara [BD] Wyposażenie techniczne i bhp
Obsługa konsumenta
Organizowanie produkcji gastronomicznej
Wyposażenie techniczne i bhp
Zajęcia praktyczne – obsługa konsumenta
Podstawy żywienia
Zajęcia praktyczne – organizowanie produkcji gastronomicznej
Zajęcia praktyczne – technologia gastronomiczna
Zajęcia praktyczne – obsługa konsumenta
Domański Adam [DD] Przepisy ruchu drogowego T
Nauka jazdy ciągnikiem 
Przepisy ruchu drogowego-B
Użytkowanie pojazdów rolniczych 
Zajęcia praktyczne – eksploatacja pojazdów rolniczych
Dziemiańczyk Jacek [JD] Wychowanie fizyczne
Dziębowska Katarzyna – Bibliotekarz  
Dźwil Iwona – Wychowawca w internacie  
Fąderska Janina  – Bibliotekarz  
Fedczak Andrzej [FA] Nauka jazdy samochodem 
Nauka jazdy kombajnem 
Nauka pracy maszynami 
Fedczak Bożena [BF] Matematyka
Giedrys Agnieszka Monika [GM] Biologia
Jagieło Barbara [BJ] Język angielski
Język angielski zawodowy
Jankielewicz Małgorzata [MJ] Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
Zajęcia praktyczne – organizowanie produkcji gastronomicznej
Zajęcia praktyczne – technologia gastronomiczna
Janowicz Karolina [KJ] Informatyka
Zajęcia praktyczne-produkcja zwierzęca w praktyce
Chów zwierząt
Chów i hodowla zwierząt
Organizowanie i nadzorowanie produkcji zwierzęcej
Jasionek Genowefa – Kierownik internatu  
Jurkiewicz Magda [JM] Język polski
Wiedza o kulturze
Kania Krzysztof – Wychowawca w internacie  
Krzyszkowska Iwona [IK] Język niemiecki
Język niemiecki zawodowy
Kołakowski Adam [AK] Naprawa maszyn rolniczych
Naprawa pojazdów rolniczych
Kuchcińska Dorota [DK] Chów i hodowla zwierząt
Zajęcia praktyczne – prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych
Praktyka zawodowa
Lipka Jacek [LI] Podstawy konstrukcji maszyn
Użytkowanie pojazdów rolniczych
Zajęcia praktyczne – eksploatacja systemów agrotronicznych
Urządzenia i systemy agrotroniki
Zajęcia praktyczne – eksploatacja systemów agrotronicznych
Pojazdy rolnicze
Maszyny rolnicze
Ławrywianiec Wioletta [ŁW] Zajęcia praktyczne
Mazurowska Barbara – Wychowawca w internacie  
Mickiewicz Jan – Dyrektor Zespołu  
Mikucki Józef [MU] Anatomia i fizjologia zwierząt
Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
Nowak Monika [NM] Chemia
Zasady żywienia
Olszewska Lucyna [LO] – Wicedyrektor Zespołu Język polski
Patecki Kazimierz [KP] Łączenie materiałów
Użytkowanie maszyn urządzeń i narzędzi rolniczych 
Zajęcia praktyczne – eksploatacja maszyn rolniczych
Zajęcia praktyczne – obróbka materiałów
Pędzich Agnieszka [AP] Podstawy przedsiębiorczości
Działalność gospodarcza
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Kompetencje społeczne
Raczuk Jolanta [RA] Wychowanie do życia w rodzinie
Rodak Małgorzata [MR] Zajęcia praktyczne – anatomia i fizjologia zwierząt
Zajęcia praktyczne-chów zwierząt
Rozród i inseminacja zwierząt
Zajęcia praktyczne – realizowanie zadań inspekcji weterynaryjnej
Różański Lech [LR] Bezpieczeństwo i higiena pracy
Eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów
Użytkowanie maszyn rolniczych
Zajęcia praktyczne – eksploatacja maszyn rolniczych
Obsługa i naprawa maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych 
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Maszyny rolnicze
Użytkowanie pojazdów rolniczych 
Zajęcia praktyczne – eksploatacja maszyn rolniczych
Rzeczycki Andrzej [AR], Wychowanie fizyczne
Rzeczycka Elwira – Wychowawca w internacie  
Sawicka Nina [NS] Religia
Szydłowski Dariusz [Sd] Edukacja dla bezpieczeństwa
Skowyrko Czesław [SC] Obróbka maszynowa
Użytkowanie maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych 
Użytkowanie pojazdów rolniczych 
Obróbka maszynowa 
Zajęcia praktyczne – eksploatacja pojazdów rolniczych
Skrzypa Anna [SA] Wyposażenie techniczne i bhp
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
Zasady żywienia
Bhp w gastronomii
Sobolewski Jerzy [JS] Nauka jazdy ciągnikiem 
Sokołowska Małgorzata [SM] Doradztwo zawodowe
Stokłosa Marek [MS] Matematyka
Geografia
Matematyka rozszerzona
Geografia
Stukanowa Stella [SS] Język angielski
Język angielski w weterynarii
Sulowski Przemysław [PS] Użytkowanie pojazdów rolniczych 
Naprawa pojazdów rolniczych 
Użytkowanie maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych 
Zajęcia praktyczne – eksploatacja pojazdów rolniczych
Zajęcia praktyczne – eksploatacja maszyn rolniczych
Suszyńska-Tytko Anna [Su] Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
Zajęcia praktyczne
Szeląg Halina [SH] Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
Zasady żywienia
Szerszeń Krystyna [Sn] Obsługa konsumenta
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
Zajęcia praktyczne
Szwark Joanna [JG] Język rosyjski w technice rolniczej
Język rosyjski
Tymoszuk Sławomir [TS] Zajęcia praktyczne – obróbka materiałów
Obróbka ręczna 1Za
Podstawy konstrukcji maszyn
Rysunek techniczny
Tyszka Cezary [CT] Wychowanie fizyczne
Wereda Ewa [We] Podstawy konstrukcji maszyn
Elektrotechnika z automatyką
Fizyka rozszerzona
Fizyka
Witkowska – Hrycek Magdalena [AW] Rośliny ozdobne
Zajęcia praktyczne – urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu
Podstawy projektowania architektury krajobrazu
Rośliny ozdobne
Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu
Zajęcia praktyczne – podstawy projektowania architektury krajobrazu
Podstawy projektowania architektury krajobrazu
Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu
Ochrona i kształtowanie krajobrazu
Biologia
Wyszkowska Maria [MW] Diagnostyka weterynaryjna
Administracja weterynaryjna
Zajęcia praktyczne – wykonywanie badań laboratoryjnych
Zajęcia praktyczne – realizowanie zadań inspekcji weterynaryjnej
Administracja weterynaryjna
Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa
Zalewska Agnieszka [ZA] Matematyka
Matematyka rozszerzona
Skip to content