RADA PEDAGOGICZNA

Nazwisko i imię Nauczane przedmioty
Aleszczyk Katarzyna – wychowanie fizyczne
Bielińska Natalia  architektura krajobrazu
Bobrowski Mirosław Przedmioty specjalistyczne 
– weterynaryjne
Bodnar Zbigniew WICEDYREKTOR DS. KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

 • przepisy ruchu drogowego
Bronakowska Eleonora
 • obowiązki wychowawcy w internacie
 Bryl Robert   – religia
Chomka Dariusz
 • maszyny rolnicze
Cieleszyńska Joanna
 • historia i wiedza o społeczeństwie
Cogiel Marzena – język polski
Domański Adam
 • Zajęcia praktyczne:
 • obsługa maszyn rolniczych
 • nauka jazdy ciągnikiem
Degórska Barbara – Sp. usługi hotelarsko- turystyczne

 • podstawy przetwórstwa spożywczego
 • podstawy żywienia człowieka
 • podstawy żywienia i higieny
 • technologia gastronomiczna
 • wyposażenie zakładów gastronomicznych i gosp. Domowego
Dziemiańczyk Jacek – wychowanie fizyczne
Dziębowska Katarzyna

 

– obowiązki bibliotekarza

 

Fąderska Janina – obowiązki bibliotekarza
Fedczak Andrzej Zajęcia praktyczne:

 • nauka jazdy samochodem
Fedczak Bożena
 • matematyka
 Grygorczyk Anna Informatyka
Jagieło Barbara  – język angielski
Jankielewicz Małgorzata Zajęcia praktyczne:

 • żywienie człowieka
Janowicz Karolina przedmioty rolnicze
Jarosik Sławomir  przedmioty ekonomiczne i rolnicze
Jasionek Genowefa
 • obowiązki kierownika internatu
 • wychowanie do życia w rodzinie
Jaświn Małgorzata obowiązki wychowawcy w internacie
Jurkiewicz Magda
 • język polski
Kania Krzysztof
 • obowiązki wychowawcy w internacie
 • wychowanie fizyczne
Kłek Katarzyna
 • język niemiecki
Kołakowski Adam – maszyny rolnicze

– Sp.-naprawa maszyn i urządzeń rolniczych

Zajęcia praktyczne:

– Sp. – naprawa maszyn i urządzeń rolniczych

Kuchcińska Dorota KIEROWNIK PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Zootechnika

 Lipka Jacek
 • eksploatacja maszyn i urządzeń rolniczych
 • maszyny rolnicze

Zajęcia praktyczne:

 • obsługa i naprawa maszyn rolniczych
 • eksploatacja maszyn i urządzeń rolniczych
Ławrywianiec Wioletta
 • podstawy żywienia człowieka

Zajęcia praktyczne:

 • żywienie człowieka
Mazurowska Barbara
 • obowiązki wychowawcy w internacie
Mickiewicz Jan  Dyrektor Zespołu
Mikucki Józef Przedmioty specjalistyczne
-weterynaryjne
Nowak Monika
 • chemia
 • higiena i ochrona zdrowia
 • podstawy żywienia i higieny
 • zasady żywienie
Olszewska Lucyna
 • obowiązki wicedyrektora
 • język polski
 • język angielski
Parda Szymon język polski 

historia 

wos

Patecki Kazimierz Zajęcia praktyczne:

 • spawalnia elektryczna
 • spawalnia gazowa
 • blacharnia
Pędzich Agnieszka
 • ekonomika agrobiznesu
 • elementy rachunkowości – podstawy przedsiębiorcz.
 • przedsiębiorczość
 • Sp. finanse i bankowość w agrobiznesie
Raczuk Jolanta wychowanie do życia w rodzinie
Rodak Małgorzata

 

 

Przedmioty specjalistyczne 
-weterynaryjne 
Różański Lech  Zajęcia praktyczne 
-eksploatacja  pojazdów i maszyn rolniczych 
Rzeczycki Andrzej – wychowanie fizyczne
Rzeczycka Elwira

 

wychowawca internatu
Sawicka Nina  – religia
Sienkiewicz Andrzej
 • przysposobienie obronne
 • wychowanie fizyczne
Skowyrko Czesław Zajęcia praktyczne:

 • obróbka mechaniczna
Skrzypa Anna
 • ekonomika i organizacja w gastronomii
 • podstawy rachunkowości gastronomicznej
 • rachunkowość i finanse w gastronomii

Zajęcia praktyczne:

 • żywienia i gastronomia
Sobolewski Jerzy Zajęcia praktyczne:

 • nauka jazdy samochodem
Sokołowska Małgorzata
 • pedagog szkolny
 • wybrane zagadnienia z psychologii społecznej
Stokłosa Marek  Matematyka
Stukanowa Stella
 • język angielski
 • język angielski w agrobiznesie
 • język angielski zawodowy
Sulowski Przemysław   
Suszyńska-Tytko Anna Zajęcia praktyczne:

– żywienie człowieka

Szeląg Halina
 • podstawy przetwórstwa spożywczego
 • technologia gastronomiczna
 • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Zajęcia praktyczne:

– żywienie człowieka

Szerszeń Krystyna – obsługa konsumenta

– produkcja i pozyskiwanie surowców żywnościowych

– technologia gastronomiczna

Szwark Joanna – język rosyjski
Tomczak Dariusz Zajęcia praktyczne:

 • zabiegi agrotechniczne
 • naprawa maszyn i urządzeń rolniczych
 • obsługa i naprawa maszyn rolniczych
 • mechanizacja rolnictwa
Tymoszuk Sławomir Zajęcia praktyczne: elektrotechnika

 • obróbka ręczna
Tyszka Cezary – wychowanie fizyczne
Wereda Ewa
 • fizyka i astronomia
 • elektrotechnika
Witkowska-Hrycek Magdalena  – urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych

– rośliny ozdobne

– zajęcia praktyczne

– biologia  

Wyszkowska Maria  
Zalewska Agnieszka – matematyka