REKRUTACJA 2024/2025 – TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Opis oddziału

CHARAKTERYSTYKA KOMPETENCJI ABSOLWENTA

Uczeń po ukończeniu technikum, umie :

– układać jadłospisy i diety;
– oceniać jakość żywności; 
– gromadzić zapasy artykułów żywnościowych;
– przygotować, zaprezentować i podać potrawy;
– dokonać oceny organoleptycznej potraw;
– analizować potrzeby żywnościowe różnych grup ludności;
– świadczyć usługi hotelarsko-turystyczne;
– organizować imprezy okolicznościowe;
– zarządzać produkcją gastronomiczną;
– obsługiwać maszyny i urządzenia wykorzystywane w produkcji gastronomicznej;
– założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą. 

REALIZACJA KSZTAŁCENIA

Kształcenie ogólne realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów ogólnokształcących dających przygotowanie do zdawania egzaminu maturalnego oraz podjęcia nauki w szkołach pomaturalnych: studiach licencjackich, inżynierskich i studiach magisterskich.
Kształcenie zawodowe realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów zawodowych ogólnotechnicznych i specjalistycznych dających możliwość uzyskania dyplomu w zawodzie po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje.

Pierwszy egzamin daje kwalifikacje: Sporządzanie potraw i napojów.

Drugi egzamin daje kwalifikacje: Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

 

Kształcenie zawodowe realizowane jest na bazie :

– pracowni ogólnozawodowych;
– pracowni specjalistycznych: pracowni technologii gastronomicznej, pracowni obsługi konsumenta – symulatora restauracji z profesjonalnie wyposażonym barem, pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej wyposażonej w stanowiska komputerowe z oprogramowaniem gastronomicznym do planowania i rozliczania zakładu;
– zajęć praktycznych realizowanych w kuchniach ćwiczeniowych
– praktyk zawodowych realizowanych w restauracjach, hotelach, barach lub stołówkach.

UKOŃCZENIE SZKOŁY UMOŻLIWIA

– zatrudnienie w restauracjach, barach, kawiarniach, ośrodkach wczasowych i pensjonatach;
– restauracjach na promach i statkach;
– instytucjach zajmujących się obrotem żywnością;
– organizacjach ochrony konsumenta;
– instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu;
– prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych.  

20 komentarzy do “REKRUTACJA 2024/2025 – TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH”

Dodaj komentarz

Skip to content