ZIEMIA – NASZE WSPÓLNE DOBRO!

W warsztatach z okazji Dnia Ziemi czynny udział wzięli uczniowie klas – 1LT oraz 2FTL ZSCKR w Karolewie. Młodzież pod opieką Pań: Iwony Dźwil i Agnieszki Giedrys wykonała plakaty dotyczące tematyki segregacji odpadów oraz ochrony planety przed skutkami nadmiernego zanieczyszczenia przez człowieka. Chłopcy aktywnie pracowali nad stworzeniem wirtualnej książki o tematyce proekologicznej dostępnej na facebooku Szkoły. Na zakończenie uczestnicy warsztatów, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, udali się na symboliczne sprzątanie świata. Zebrane odpady wrzucono do odpowiednio oznakowanych kontenerów, zgodnie z zasadami segregacji.

Czytaj dalej

A NASZE DRZEWA NIECH SZUMIĄ…

Las jest wyjątkowo cennym siedliskiem dla człowieka. Pełni wiele funkcji, m in. dostarcza mieszkańcom Ziemi tlen niezbędny do oddychania i jest źródłem drewna – niezbędnego surowca budowlanego. Lasy Państwowe gospodarują zasobami leśnymi w sposób racjonalny,  w miejscu jednego wyciętego drzewa sadzi się ok. 13 młodych. Obecnie odchodzi się już od dużych jednogatunkowych obsadzeni, zwiększa się również udział innych gatunków niż sosna, głównie liściastych. 

Czytaj dalej

DZIEŃ ZIEMI – dołącz do nas!

Dzień Ziemi znany jest jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi. To największe na świecie święto ekologiczne, obchodzone od 1970r. Jako pierwszy z ideą Dnia Ziemi wystąpił John McConnell na konferencji UNESCO, dotyczącej środowiska naturalnego w 1969 r. W Polsce obchody  zostały zapoczątkowane w 1990 r.

Czytaj dalej

Skip to content