OSTATNI DZWONEK 2023/2024

Słońce wschodzi
I zachodzi
I już tyle lat
Coś rodzi się i coś przemija
Ale zostaje po nas ślad.

26 kwietnia 2024 roku zabrzmiał ostatni dzwonek dla klas kończących szkołę. Uroczystość pożegnania maturzystów miała, jak co roku, podniosłą oprawę. Gospodarzami byli uczniowie klas czwartych. Prowadzący Magda Kolbus z IV HTP i Jakub Dąbrowski Z IV BT poetycką refleksją wprowadzili szkolną społeczność w atmosferę wzruszeń, wspomnień i nadziei. Powitali dyrekcję, grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi, rodziców i uczniów.  Szczególnie ciepło zwrócili się do uczniów klas piątych, którzy opuszczają szkolne mury. Wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu zgodnie ze Szkolnym Ceremoniałem rozpoczęło celebrowanie naszego szkolnego święta.

Tradycją naszej szkoły jest czytanie dzieł literatury polskiej w czasie ważnych uroczystości. W tym roku poznajemy fragmenty” Nad Niemnem” E. Orzeszkowej. Garść życiowych mądrości zaczerpniętych z tej lektury  zaprezentowały wychowawczynie klas maturalnych pani Magdalena Witkowska-Hrycek i pani Agnieszka Zalewska.

Dyrektor Jan Mickiewicz w swoim przemówieniu pogratulował maturzystom ukończenia szkoły i życzył pomyślnie zdanych egzaminów maturalnych. Podkreślił rolę wykształcenia i tym samym zachęcił do kontynuowania edukacji. Zapewnił, że szkoła będzie zawsze otwarta dla absolwentów. Odczytał również list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który gratulował maturzystom sukcesów i wyraził dumę z ich zaangażowanych postaw w budowaniu pozytywnego wizerunku szkół rolniczych.

Dyrektor wręczył tytuł Absolwenta Roku uczennicy klasy V FTL Małgorzacie Woźniak.

Wyróżniona uczennica podziękowała dyrekcji, wychowawczyni,  nauczycielom, rodzicom, koleżankom i kolegom, którzy towarzyszyli jej w drodze do sukcesu i zaszczepili wiarę w siebie. Wyraziła ogromną radość, że dwa lata temu stała się częścią naszej karolewskiej społeczności i mogła rozwijać swoje umiejętności.

Pożegnanie szkoły to okazja do podziękowań. Maturzyści przygotowali koncert pożegnalny, który poprowadzili Katarzyna Sadlak i Kacper Mrówka z V BTH. Muzycznym dedykacjom towarzyszyły kwiaty złożone na ręce dyrekcji i słowa wdzięczności dyrekcji, nauczycielom, rodzicom i młodszym koleżankom i kolegom. Ostatni raz zaśpiewały dla nas Dominika Krygier „Lubię wracać tam, gdzie byłem już”, Julia Jankowska w duecie z Patrycją Wojnicką „Było minęło” i Kinga Nałysnyk „Stromy szlak”.

Następnie scenę przejęli uczniowie klas IV, którzy przygotowali dla maturzystów program artystyczny. Była powtórka do matury- inscenizacja ” Makbeta ” w karolewskiej odsłonie z wyraźnym przekazem- bez pracy nie ma sukcesu. W roli Makbeta i Banko wystąpili przyszli maturzyści Rafał Stadnik z IV HTP i Kacper  Matwiejczyk z IV BT. Wiedźmy z „Wrzos”- owiska, które stanęły na ich drodze, to Weronika Czarnota z IV HTP oraz Antonina Opala i Martyna Rusiecka  z IV LT. Komentarz czytała Karolina Niewęgłowska z IV HTP. No i wopławski lasek w wykonaniu chłopców z IV BTF dopełnił inscenizację.

Nie zabrakło również poetycko – muzycznego przesłania. Gościnnie wystąpiła Agata Pierzchanowska z III PT z piosenką z musicalu „Skrzypek na dachu”, której słowa były motywem przewodnim dzisiejszej uroczystości. O tym, że ważne jest wczoraj,  dziś i jutro powiedzieli maturzystom Alicja Pażuś z IV BTF, Paweł  Szmyd z IV BT i Norbert Pyszora  z IV LT. Na zakończenie optymistyczne „Nie bój się chcieć” wyśpiewały Joanna Małyska i Weronika Średzińska z IV LT.

Szczególnie wyczekiwanym momentem było wręczenie świadectw, dyplomów,  nagród. Najpierw na scenę poproszone zostały uczennice, które ukończyły szkołę z wyróżnieniem. Do zacnego grona należą: Małgorzata Woźniak,  Kinga Szczubełek z V FTL i Wiktoria Styga z V PT. Wychowawcy wyróżnili swoich wychowanków za wyniki w nauce, sukcesy w konkursach i olimpiadach, wzorową frekwencję i zaangażowanie w życie szkoły. Nie mogło zabraknąć Małgorzaty Woźniak, Kamili Klimek, Kingi Szczubełek, Weroniki Kędzierskiej, Karola Cywińskiego, Mateusza Gołasia z V FTL, Grzegorza Matanowskiego, Adriana Popiela, Szymona Bartyzela, Urszuli Tereszczuk z V BTH, Dominiki Krygier, Kingi Nałysnyk, Julii Olechnowicz i Wiktorii Soćko z V PT.

Maturzyści otrzymali świadectwa, wychowawcy podziękowania, a na ręce dyrektora wszystkie klasy przekazały pamiątkowe tabla. Nie mogło zabraknąć ostatniego wspólnego zdjęcia.

Dyrektor wręczył również listy gratulacyjne rodzicom wyróżniających się uczniów: Małgorzaty Woźniak, Kamili Klimek, Kingi Szczubełek, Weroniki Kędzierskiej, Karola Cywińskiego, Mateusza Gołasia, Tomasza Gomulickiego z V FTL oraz Grzegorza Matanowskiego i Adriana Popiela z V BTH.

Apel był  okazją do podsumowań olimpiad, konkursów i podziękowań za zaangażowanie maturzystów. Pan Cezary Tyszka udekorował medalami uczniów za osiągnięcia sportowe. Pani Nina Sawicka nagrodziła laureatów Olimpiady Biblijnej. Wśród nich maturzyści: Adrian Niemiec (III miejsce), Julia Olechnowicz (II) i Dominika Krygier (I) i podziękowała maturzystkom śpiewającym w szkolnej scholii: Dominice Krygier, Antoninie Szynkowskiej, Julii Jankowskiej i Patrycji Wojnickiej. Natomiast najlepsi w okręgowych eliminacjach OWiUR zostali nagrodzeni przez panią Dorotę Kuchcińską.

Ostatni punkt programu to wystąpienie  przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Anna Wojtkiewicz podziękowała maturzystom za pięcioletnie zaangażowanie i życzyła samych sukcesów. Szczególnie docenieni zostali Mateusz Gołaś i Karol Cywiński. Przedstawiciele klas IV wręczyli pamiątkowe breloczki, ciasteczka i specjalne wydanie gazetki „Szkolne Newsy”.

Na zakończenie usłyszeliśmy dźwięk szkolnego dzwonka, ostatniego dla V FTL, PT i BTH.

Do przygotowania dzisiejszej uroczystości i nadania jej wyjątkowej oprawy przyczynili się: pani wicedyrektor Lucyna Olszewska,  pani Dorota Kuchcińska,  pani Genowefa Jasionek,  wychowawcy klas czwartych: pani Agnieszka Giedrys,  pani Marzena Cogiel,  pan Jacek Lipka, pan Przemysław Sulowski, wychowawcy klas piątych: pani Agnieszka Zalewska,  pani Magdalena Witkowska-Hrycek,  pan Andrzej Rzeczycki. Pani Natalia Bielińska zaprojektowała i wykonała scenografię, natomiast pan Cezary Tyszka, pani Katarzyna Dziębowska, pan Grzegorz Kociński, pani Dorota Patecka, pan Wiesław Sztejter i uzdolnieni uczniowie z klas maturalnych i klas IV i III dołożyli starań, aby uroczystość miała należytą oprawę artystyczną i techniczną.

Jak w epopei Adama Mickiewicza towarzyszyło nam dziś uparcie słowo „ostatni”. Drodzy maturzyści! Ostatni dzień w naszej szkole to również zapowiedź nowych życiowych doświadczeń. Wyruszcie w tę drogę pełni optymizmu, z dobrymi ludźmi wokół,  z głową pełną marzeń, „na pełnej petardzie”. My zaś zawsze będziemy szukać Waszych śladów na karolewskich ścieżkach.

Marzena Cogiel

 

Skip to content