DZIEŃ PATRONA 2023

O co warto walczyć do końca? Co jest w życiu najważniejsze na tyle, by być gotowym poświęcić życie?  Parafraza słów Paulo Coelho była mottem tegorocznych obchodów Dnia Patrona. Słowa te odnoszą się do życia Franciszka Kamińskiego oraz mogą stanowić drogowskaz dla uczniów klas I,  którzy tego dnia symbolicznie stają  się częścią szkolnej społeczności.

20 września 2023 r. w jesiennej scenerii spotkaliśmy się pod pomnikiem naszego Patrona, by upamiętnić 121. rocznicę jego urodzin, składając kwiaty i zapalając znicze. Patriotyczny charakter tego dnia podkreśla co roku wspólne wykonanie  „Roty”.

Uroczysty apel zgodnie z Ceremoniałem Szkolnym rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu państwowego.  Prowadzący Weronika Kędzierska z klasy V FTL i Maksymilian Dubowski z klasy II LT powitali przybyłych na uroczystość i przedstawili biografię Franciszka Kamińskiego. Zapowiedzieli inaugurację Narodowego Czytania. W tym roku szkolnym uroczystościom szkolnym będzie towarzyszyć powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Fragment, w którym ukazany został konflikt pokoleń i potrzeba pielęgnowania wartości,  zaprezentowała pani Joanna Małkiewicz wychowawczyni klasy I BBT wraz  z wychowankami Dawidem Kowalczykiem i Olafem Gdowikiem.

Dyrektor Jan Mickiewicz w swoim przemówieniu, nawiązując do prezentowanego fragmentu, zachęcił do przeczytania powieści, ponieważ są w niej „wartości, przy których powinniśmy trwać”. Przypomniał również o zasługach naszego patrona w dzieło odzyskania niepodległości. Szczególne słowa skierował do pierwszoklasistów, przed którymi pojawiają się nowe wyzwania. Podkreślił rolę młodych ludzi w kreowanie przyszłości Polski.

Tradycyjnie nie zapomniała o nas pani Zofia Kamińska, córka generała. Podziękowała za kultywowanie w naszej szkole pamięci o ojcu, przypomniała o jego wierności Ojczyźnie, Bogu, chłopom. Młodzież, która pozostaje wierna tym ideałom, pomnaża dorobek minionych pokoleń, zasługuje na szczególne uznanie. Życzyła Dyrekcji, nauczycielom, uczniom rozwijania się i owocnego zdobywania wiedzy.

Dzień Patrona to również okazja do wyróżnienia uczniów za wyniki w nauce. Dyrekcja wręczyła najzdolniejszym uczniom stypendia ufundowane przez organ prowadzący MRiRW i Radę Rodziców ZSCKR w Karolewie. Do zacnego grona uczniów z najlepszymi wynikami w roku szkolnym 2022/2023 należą: Anna Wojtkiewicz II LT, Dominika Modzelewska IV H4P, Maja Marcinkowska II LT, Julia Siegmund I LT, Alicja Pażuś III BTF, Dominik Marszałek IV B4, Tomasz Rataj I BTF, Laura Roguszka II PT, Kinga Szczubełek IV FTL, Klaudia Onoszko III ABB, Milena Nowak I HT.

Doniosły moment obchodów Dnia Patrona to ślubowanie klas pierwszych. To symboliczny akt przyjęcia pierwszoklasistów do szkolnej społeczności.  Przysięga na sztandar zobowiązuje ich do godnego reprezentowania ZSCKR w Karolewie i poszanowania wartości, którym nasza szkoła pozostaje wierna. Dopełnieniem tego aktu było wręczenie tarcz uczniowskich i klasowe zdjęcia. Do szkolnej braci dołączyły w tym roku:

klasa I FTH (technikum architektury krajobrazu i technikum  rolnicze) – wychowawca pan Jacek Dziemiańczyk;

klasa I LT (technikum weterynarii) – wychowawca pani Barbara Jagieło

klasa I PT (technikum żywienia i usług gastronomicznych) – wychowawca pani Halina Szeląg

klasa I ABT (technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki )- wychowawca pani Joanna Małkiewicz

klasa I BBT (technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki) – wychowawca pani Joanna Szwark

klasa I BB (szkoła branżowa I stopnia w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych) – wychowawca pani Agnieszka Pędzich

Młodzież klas starszych przygotowała program artystyczny będący hołdem złożonym generałowi Franciszkowi Kamińskiemu. Zaprezentowane zostały wypowiedzi Patrona określające jego system wartości i przekonania, które wyrosły z przywiązania do ziemi i chłopów. Symbolizowały to  bukiety z kłosami zbóż stanowiące scenografię.

Maturzyści Kamila Klimek, Małgorzata Woźniak i Karol Cywiński przekazali młodszym koleżankom i kolegom interpretację słów naszego Patrona. Rozważaniom towarzyszyły piosenki. Nie mogło zabraknąć piosenek żołnierskich i patriotycznych szczególnie lubianych przez generała. W atmosferę II wojny światowej wprowadziły nas Julia Jankowska i Patrycja Wojnicka z V FTL  piosenką „Dziś do ciebie przyjść nie mogę”.  Dominika Krygier z V PT wykonała podniosłą „Modlitwę Armii Krajowej”. Agata Pierzchanowska i Wiktoria Pietkiewicz z III PT wzruszyły nas zaśpiewaniem utworu „Matczyne ręce”.  Na koniec wystąpiła Kinga Nałysnyk z V PT z piosenką „Mury”. Klamrę stanowił wiersz Józefa Czechowicza ” Na wsi” w interpretacji Laury Roguszki.

Jeśli człowiek jest wierny swoim ideałom, nie ma powodów do lęku i nadaje swemu życiu sens. Taką refleksją zakończyliśmy tegoroczne celebrowanie Dnia Patrona, szczególnego wydarzenia w szkolnym kalendarzu.

 Nad organizacją, przebiegiem i podniosłym charakterem dzisiejszej uroczystości czuwali: pani wicedyrektor Lucyna Olszewska, kierownik internatu pani Genowefa Jasionek, pani kierownik  Dorota Kuchcińska pani Katarzyna Dziębowska, pani Marzena Cogiel, pani Natalia Bielińska, pani Magdalena Witkowska – Hrycek, pan Cezary Tyszka, pan Grzegorz Kociński, pan Wiesław Sztejter,  pani Dorota Patecka, pan Daniel Siemieniako, pan Leszek Lewkowicz, wychowawcy klas pierwszych i nasza młodzież zaangażowana w przygotowanie części artystycznej.

 

Fotorelacja:

Stella Stukanowa                                                                                   

Marzena Cogiel

Skip to content