DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2023

„Służmy jak możemy ojczyźnie.
Edukacja jej dać może radę i siłę”.
 Grzegorz Piramowicz  

Zwaną współcześnie Dniem Nauczyciela rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej w tym roku uświetniło jej 250- lecie. A że jubileusze obchodzić należy, w naszej szkole miała miejsce szczególna uroczystość. Rozpoczęła się 13 października o godz. 10.45 przy Pomniku Łączności Pokoleń. Dyrekcja Zespołu: pan Jan Mickiewicz, pani Lucyna Olszewska, pan Zbigniew Bodnar, przedstawiciele rady pedagogicznej i rady rodziców, pracownicy administracji i obsługi, emerytowani nauczyciele, uczniowie oraz zaproszeni goście pod przewodnictwem duchowym księdza proboszcza Kazimierza Żuchowskiego modlili się za tych, którzy ze społeczności szkolnej odeszli do wieczności.

Następnie w hali sportowej szkoły uczestnicy uroczystości wzięli udział w akademii przygotowanej przez klasy II wraz z wychowawcami. Pan Cezary Tyszka – Mistrz Ceremoniału Szkolnego, dokonał wprowadzenia sztandaru szkoły i oficjalnego otwarcia uroczystości. Apel poprowadzili: Milena Nowak z kl. II HT i Maksymilian Dubowski z kl. II LT. Na pytanie o istotę wychowania i rolę, jaką odgrywa ono w kształtowaniu postawy młodego pokolenia, dał odpowiedź fragment „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, odczytany w ramach Narodowego Czytania, przygotowany przez panią Marzenę Cogiel, a który zaprezentowali: pan dyrektor Jan Mickiewicz, pani kierownik internatu Genowefa Jasionek i tegoroczny maturzysta Mateusz Gołaś z klasy V FTL.

Pan Dyrektor Jan Mickiewicz powitał wszystkich zebranych i gości m.in. byłych dyrektorów ZSCKR w Karolewie- pana Ryszarda Artyszewicza oraz pana Ryszarda Kawczyńskiego.  W swoim wystąpieniu mówił o kontekście powstania Komisji Edukacji Narodowej oraz o kluczowej dla tego faktu, ale kontrowersyjnej, postaci króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zaangażowanie nauczycieli i pracowników szkoły w proces dydaktyczno-wychowawczy uhonorował poprzez wręczenie nagród i kwiatów.

W imieniu społeczności uczniowskiej serdeczne życzenia skierował do pracowników szkoły przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Karol Cywiński. Miłą niespodzianką były róże i słodkie podarunki z dedykacją przygotowane przez Samorząd Uczniowski pod opieką pani Katarzyny Dziębowskiej.

Po części oficjalnej, którą zakończyło wyprowadzenie sztandaru, nadszedł czas na część artystyczną. Uczniowie klas II wcielili się w bohaterów historycznych i literackich, obrazując dzieje polskiej edukacji od chwili powołania Komissyji nad edukacją młodzi narodowej szlacheckiej dozór mającej aż do futurystycznej wizji systemu oświaty. Teatralizację tego okresu zaprezentowali: Maksymilian Dubowski, Wiktoria Szeszko, Zofia Rak, Julia Marańda, Weronika Banach, Bartosz Marchlewicz z kl. II LT; Adrian Kowalski, Julia Gołaś, Magdalena Bielak z kl. II HT; Oliwier Orzeł, Krzysztof Cieśliński z kl. II BT; Karol Cejko, Antoni Gałka, Michał Gasperaniec, Iwo Kozłowski, Dawid Tumilewicz, Bartosz Zadroga z kl. II BBT; Gabriela Krzywko z kl. II AB; Sebastian Miazek, Konrad Kulbacki z II BB, Dominika Bagińska, Szymon Alot z kl. II PT, Katarzyna Orłowska, Gabriela Sturlis z kl. II HT.

Przedstawienie miało wymiar interdyscyplinarny- poszczególne sceny przeplatane były muzyką tworzoną w danym okresie dziejowym oraz kompozycjami kwiatowymi (wraz z komentarzami informującymi o cechach danego stylu) przygotowanymi przez uczniów kl. II HT pod czujnym okiem pani Natalii Bielińskiej i pani Magdaleny Witkowskiej – Hrycek. O oprawę fotograficzną uroczystości zadbała pani  Stella Stukanowa.

Słowa Grzegorza Piramowicza, jednego z uczestników prac Komisji Edukacji Narodowej, które stanowiły motto tegorocznych obchodów rocznicowych w naszej szkole, niech przypominają tę niezmienną od 250. lat ideę, że każdy nauczyciel tworzy przyszłość Polski… „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.

Joanna Małkiewicz

Skip to content