Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Uczennica naszej szkoły Anna Wojtkiewicz z klasy 3LT odebrała stypendium w Warmińsko – Mazurskim Kuratorium Oświaty w Olsztynie za wysokie wyniki w nauce za rok szkolny 2022/2023.

Dyplom wraz z gratulacjami wręczył zastępca kuratora oświaty pan Wojciech Cybulski.

Kto może otrzymać nagrodę Prezesa Rady Ministrów? Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

W trakcie trwania uroczystości, nasza uczennica jako jedyna ze stypendystów udzieliła wywiadu do TVP Olsztyn.

Po wręczeniu nagród, mogliśmy wysłuchać utworów zagranych przez uczniów ze szkoły muzycznej w Olsztynie.

Aniu, gratulujemy i życzymy, abyś nadal pięknie i godnie reprezentowała naszą szkołę. Jesteśmy z Ciebie dumni! Powodzenia 🙂 .

Dorota Nowik – pedagog szkolny

Skip to content