BIOLOGICZNA INNOWACJA PEDAGOGICZNA „BIOLOGIA W PRAKTYCE”

Biologia, jako nauka o życiu, jest nierozłącznie związana z naszym codziennym funkcjonowaniem. Przekonują się o tym również uczniowie naszej szkoły.  Lekcje biologii w tym roku szkolnym są nastawione na praktyczne pokazanie młodzieży zagadnień biologicznych.

W listopadzie uczniowie wykonali następujące eksperymenty i zadania:

  1. Dzięki zakupionej kamerze mikroskopowej uczniowie klasy 4BTF mogli obserwować poszczególne elementy morfotyczne krwi ludzkiej. Preparat przygotowała nauczycielka – pani Agnieszka Giedrys. Uczniowie mieli możliwość wyszukania w preparacie krwinek i ich identyfikowania ich na podstawie omawianych przez nauczyciela cech charakterystycznych. Udało się zaobserwować podklasy krwinek białych, m. in.: monocyty, limfocyty i neutrofile. Niedoścignione pozostały oczywiście bazofile i eozynofile (ze względu na ich najmniejszą liczebność). Obserwowano również krwinki czerwone i płytki. Uczniowie powtórzyli również budowę mikroskopu i zasady oglądania preparatów w mikroskopie optycznym.
  2. Klasa 5FTL wykonała modele cząsteczek materiału genetycznego: DNA i RNA za pomocą żelek. Należało ułożyć podwójną lub pojedynczą helisę i wykazać się znajomością komplementarności zasad azotowych. Resztę słodkiego materiału można było skonsumować. Lubimy łączyć przyjemne z pożytecznym. 😊
  3. Tematy dotyczące mięczaków i szkarłupni klasie 3FTH upłynęły w atmosferze kreatywności. Uczniowie mieli okazję wykazać się lubianą przez nich sztuką rysowania. Tajniki budowy ciała tych bezkręgowców uczniowie uwiecznili na tablicy w pracowni biologicznej. Nauczanie za pomocą symbolicznych szkiców, czy schematów planów ciała wraz z opisem uatrakcyjniło lekcje biologii uczniom klasy 3FTH.
  4. Uczniowie klasy 2 HT mieli możliwość zaobserwowania procesu fermentacji (oddychania beztlenowego) grzybów jednokomórkowych jakimi są dobrze znane drożdże piekarskie. W tym celu do butelki wsypali drożdże, cukier i ciepłą wodę. Na butelkę nałożyli balon i jaki było ich zaskoczenie, gdy balon w krótkim czasie napełnił się powietrzem! Gaz, który się w nim znalazł to dwutlenek węgla CO2 , który wydziela się podczas procesu fermentacji.

Przeprowadzone doświadczenia urozmaiciły i ożywiły lekcje biologii. Dzięki nim zdobyta wiedza na długo zostanie młodzieży w pamięci. Zapraszamy do galerii zdjęć dokumentującej przebieg doświadczeń.   

Agnieszka Giedrys

Magdalena Witkowska – Hrycek

Skip to content