WEŹ UDZIAŁ W OLIMPIADZIE EKOLOGICZNEJ!

Serdecznie zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie do udziału w szkolnych eliminacjach konkursu Olimpiada Wiedzy Ekologicznej. Z każdej klasy mogą zgłosić się  maksymalnie dwie osoby o najwyższej średniej ocen z przedmiotu biologia. Zapisy trwają włącznie do 5 stycznia 2024 r.

To już XXXIX edycja Olimpiady, która odbędzie się  tego samego dnia w całym kraju – 9 stycznia 2024 r. Wszystkich zainteresowanych uczniów prosimy o zapisy u Pani Agnieszki Giedrys osobiście lub za pomocą dziennika elektronicznego. Warunkiem przystąpienia do Olimpiady jest:

– nie bycie laureatem poprzednich edycji,

– wypełnienie zgody na udział ucznia niepełnoletniego w konkursie wraz z przetwarzaniem jego danych osobowych (druk dostępny w sekretariacie szkoły); pełnoletni uczniowie wypełniają sami i dostarczają Pani A. Giedrys przed dniem konkursu,

– stawienie się dnia 9 stycznia 2024 r. o godzinie 9:40 w Sali 208, budynek Centrum

Do etapu drugiego – eliminacji okręgowych przechodzą uczestnicy posiadający minimum  80% poprawnych odpowiedzi.

Tematyka Olimpiady obejmuje:

– ochronę środowiska,

– gospodarkę odpadami,

– gospodarkę rolną  i leśną,

– aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze na świecie.

Na zwycięzców czekają nagrody.

Liczymy na Was!!!

Agnieszka Giedrys

Skip to content