Sprawozdanie z przeprowadzonej w dniu 13.04.2018 r. lekcji z zajęć praktycznych- rośliny ozdobne w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie

13.04.2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie została przeprowadzona lekcja otwarta przez Panią Natalię Bielińską nauczyciela architektury krajobrazu. W lekcji uczestniczyli uczniowie klasy I LTH w zawodzie technik architektury krajobrazu. Tematem lekcji były: Zasady wykonywania przekrojów.

Dowiedz się więcej

Szkolenie z programu komputerowego dla gastronomii- S4H

Dnia 22 lutego 2018 r. odbyło się szkolenie z programu S4H w którym uczestniczyli nauczyciele przedmiotów gastronomicznych z ZSCKR w Karolewie: Anna Skrzypa, Krystyna Szerszeń, Anna Suszyńska-Tytko, Wioletta Ławrywianiec, Halina Szeląg oraz nauczyciele z Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie: Marta Perfikowska, Grzegorz Ciosek.

Dowiedz się więcej

Mleko kwaśne jako surowiec do potraw i deserów: chłodniki owocowe, warzywne, napoje owocowe

Scenariusz zajęć miejsce: ZSCKR w Karolewie data:  – 23 luty 2018 r. 5 godz. lekcyjnych  klasa: I PT  – technik żywienia i usług gastronomicznych liczba uczniów – grupa 6 osobowa nauczyciel: Wioletta Ławrywianiec przedmiot: zajęcia praktyczne- technologia gastronomiczna temat: Mleko kwaśne jako surowiec do potraw i deserów: chłodniki owocowe, warzywne,                 napoje owocowe  Cel … Dowiedz się więcej

Sprawozdanie z przeprowadzonej w dniu 14.12.2017 r. lekcji z zajęć praktycznych- obsługa konsumenta w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie

14.12.2017 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie została przeprowadzona lekcja otwarta przez doradcę metodycznego KCER w Brwinowie Halinę Szeląg. W lekcji uczestniczyli uczniowie klasy IV A w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Tematem przeprowadzonej lekcji było: Powtórzenie wiadomości z zakresu obsługi konsumenta (zastawa stołowa, lewa i prawa strona obsługi konsumenta).

Dowiedz się więcej

Sprawozdanie z lekcji otwartej przeprowadzonej w dniu 23.11.2017 r. w Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie

Dnia 23 listopada 2017 r. w Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie  odbyła się 2 godzinna lekcja otwarta przeprowadzona przez nauczyciela przedmiotów zawodowych gastronomicznych Panią Martę Perfikowską wraz z klasą 3 C TŻiUG. W zajęciach  uczestniczyli również kierownik szkolenia praktycznego Pani Danuta Grabarek oraz doradca metodyczny KCER w Brwinowie Halina Szeląg

Dowiedz się więcej

Sprawozdanie z lekcji otwartej przeprowadzonej w dniu 28 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie.

Dnia 28 kwietnia 2017 r. w ZSCKR w Dobrocinie odbyła się lekcja otwarta przeprowadzona przez nauczyciela przedmiotów zawodowych gastronomicznych Panią Beatę Cienki, w której uczestniczyli również dyrektor ZSCKR w Dobrocinie Pan Andrzej Dzieliński oraz doradca metodyczny Halina Szeląg

Dowiedz się więcej

Sprawozdanie z lekcji otwartej przeprowadzonej w dniu 13.02.2017 z przedmiotu- urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie

13.02.2017r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie została przeprowadzona lekcja otwarta przez nauczyciela przedmiotów zawodowych architektury krajobrazu- Magdalenę Witkowską- Hrycek we współpracy z doradcą metodycznym KCER Haliną Szeląg. W lekcji uczestniczyli uczniowie klasy I w zawodzie technik architektury krajobrazu. Tematem przeprowadzonej lekcji było: Obliczanie zapotrzebowania na materiał roślinny podczas projektowania kwietników i rabat. Wykonanie … Dowiedz się więcej

Skip to content