Sprawozdanie z przeprowadzonej w dniu 13.04.2018 r. lekcji z zajęć praktycznych- rośliny ozdobne w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie

13.04.2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie została przeprowadzona lekcja otwarta przez Panią Natalię Bielińską nauczyciela architektury krajobrazu. W lekcji uczestniczyli uczniowie klasy I LTH w zawodzie technik architektury krajobrazu. Tematem lekcji były: Zasady wykonywania przekrojów.

Czytaj więcej o Sprawozdanie z przeprowadzonej w dniu 13.04.2018 r. lekcji z zajęć praktycznych- rośliny ozdobne w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie

Szkolenie z programu komputerowego dla gastronomii- S4H

Dnia 22 lutego 2018 r. odbyło się szkolenie z programu S4H w którym uczestniczyli nauczyciele przedmiotów gastronomicznych z ZSCKR w Karolewie: Anna Skrzypa, Krystyna Szerszeń, Anna Suszyńska-Tytko, Wioletta Ławrywianiec, Halina Szeląg oraz nauczyciele z Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie: Marta Perfikowska, Grzegorz Ciosek.

Czytaj więcej o Szkolenie z programu komputerowego dla gastronomii- S4H

Mleko kwaśne jako surowiec do potraw i deserów: chłodniki owocowe, warzywne, napoje owocowe

Scenariusz zajęć miejsce: ZSCKR w Karolewie data:  – 23 luty 2018 r. 5 godz. lekcyjnych  klasa: I PT  – technik żywienia i usług gastronomicznych liczba uczniów – grupa 6 osobowa nauczyciel: Wioletta Ławrywianiec przedmiot: zajęcia praktyczne- technologia gastronomiczna temat: Mleko kwaśne jako surowiec do potraw i deserów: chłodniki owocowe, warzywne,                 napoje owocowe  Cel […]

Sprawozdanie z przeprowadzonej w dniu 14.12.2017 r. lekcji z zajęć praktycznych- obsługa konsumenta w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie

14.12.2017 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie została przeprowadzona lekcja otwarta przez doradcę metodycznego KCER w Brwinowie Halinę Szeląg. W lekcji uczestniczyli uczniowie klasy IV A w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Tematem przeprowadzonej lekcji było: Powtórzenie wiadomości z zakresu obsługi konsumenta (zastawa stołowa, lewa i prawa strona obsługi konsumenta).

Czytaj więcej o Sprawozdanie z przeprowadzonej w dniu 14.12.2017 r. lekcji z zajęć praktycznych- obsługa konsumenta w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie

Sprawozdanie z lekcji otwartej przeprowadzonej w dniu 23.11.2017 r. w Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie

Dnia 23 listopada 2017 r. w Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie  odbyła się 2 godzinna lekcja otwarta przeprowadzona przez nauczyciela przedmiotów zawodowych gastronomicznych Panią Martę Perfikowską wraz z klasą 3 C TŻiUG. W zajęciach  uczestniczyli również kierownik szkolenia praktycznego Pani Danuta Grabarek oraz doradca metodyczny KCER w Brwinowie Halina Szeląg

Czytaj więcej o Sprawozdanie z lekcji otwartej przeprowadzonej w dniu 23.11.2017 r. w Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie

Sprawozdanie z lekcji otwartej przeprowadzonej w dniu 28 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie.

Dnia 28 kwietnia 2017 r. w ZSCKR w Dobrocinie odbyła się lekcja otwarta przeprowadzona przez nauczyciela przedmiotów zawodowych gastronomicznych Panią Beatę Cienki, w której uczestniczyli również dyrektor ZSCKR w Dobrocinie Pan Andrzej Dzieliński oraz doradca metodyczny Halina Szeląg

Czytaj więcej o Sprawozdanie z lekcji otwartej przeprowadzonej w dniu 28 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie.

Sprawozdanie z lekcji otwartej przeprowadzonej w dniu 13.02.2017 z przedmiotu- urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie

13.02.2017r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie została przeprowadzona lekcja otwarta przez nauczyciela przedmiotów zawodowych architektury krajobrazu- Magdalenę Witkowską- Hrycek we współpracy z doradcą metodycznym KCER Haliną Szeląg. W lekcji uczestniczyli uczniowie klasy I w zawodzie technik architektury krajobrazu. Tematem przeprowadzonej lekcji było: Obliczanie zapotrzebowania na materiał roślinny podczas projektowania kwietników i rabat. Wykonanie […]

Szanowni Rodzice i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie!

Od 25 marca br. (środa) w związku z nowym rozporządzeniem MEN w szkole będzie realizowane kształcenie na odległość.

-Na stronie szkoły został zamieszczony nowy plan lekcji, który jest też widoczny po zalogowaniu się do dziennika.

-Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.

-Uczniów zachęcamy do wytężonej pracy ze wsparciem nauczycieli i wychowawców.

-Rodziców prosimy o wsparcie działań szkoły i kontakt w razie trudności wynikających z obecnej formy nauczania.

-Sekretariat szkoły jest czynny w godz. 8:00-15:00.

-Dla uczniów którzy nie zaliczyli egzaminu zawodowego przygotowaliśmy deklarcję przystapienia do egzaminu w zakładce dokumenty na stronie szkoły. Deklarację należy wypełnić i wyśłać na adres: zsckr@karolewo.com.

Bądźmy dla siebie życzliwi i empatyczni w tej nowej dla całej społeczności szkolnej sytuacji.
Życzę Wam wszystkim zdrowia i wytrwałości.

Komunikat od Dyrektora ZSCKR w Karolewie 

Dyrektor szkoły Jan Mickiewicz