Sprawozdanie z przeprowadzonej w dniu 14.12.2017 r. lekcji z zajęć praktycznych- obsługa konsumenta w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie

14.12.2017 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie została przeprowadzona lekcja otwarta przez doradcę metodycznego KCER w Brwinowie Halinę Szeląg. W lekcji uczestniczyli uczniowie klasy IV A w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Tematem przeprowadzonej lekcji było: Powtórzenie wiadomości z zakresu obsługi konsumenta (zastawa stołowa, lewa i prawa strona obsługi konsumenta).

W zajęciach brała udział grupa młodzieży z zajęć praktycznych- obsługa konsumenta: 13  uczniów i 4 obserwatorów: Panie: Krystyna Szerszeń, Małgorzata Jankielewicz, Karolina Janowicz oraz Pan Zbigniew Bodnar kierownik praktycznej nauki zawodu. Miejscem do przeprowadzenia 2 godzinnych zajęć praktycznych była sala do obsługi konsumenta, w której to uczniowie mają możliwość przeprowadzania ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu i zastawy stołowej stosowanej w gastronomii. Uczniowie po rozpoczęciu lekcji zostali zapoznani z celem lekcji, który samodzielnie sformułowali oraz z formami i metodą pracy na zajęciach. Następnie zostali podzieleni na 4 grupy, które miały za zadanie przypomnieć sobie zastosowanie zastawy stołowej porcelanowej, metalowej, szklanej, czynności wykonywane z prawej i lewej strony. Uczniowie w/g metody uczących się grup przemieszczali się na poszczególne stanowiska powtarzając kolejny zakres materiału . Po przejściu wszystkich stanowisk uczniowie w grupach uzupełniali test celem utrwalenia wiadomości oraz sprawdzenia stopnia opanowania powtarzanego materiału.. Po wspólnym sprawdzeniu i testów uczniowie wypowiedzieli się na temat zajęć, w których uczestniczyli a następnie ocenili siebie nawzajem. Zajęcia zostały podsumowane przez nauczyciela oraz ocenione zostało zaangażowanie uczniów jak i umiejętności które nabyli podczas ćwiczeń.. Lekcja przebiegała w atmosferze współpracy oraz w odpowiednim tempie co pozwoliło każdemu z uczniów przypomnieć wiadomości z powtarzanego materiału oraz przećwiczyć umiejętności praktyczne z obsługi konsumenta.

Serdecznie dziękuję klasie IV A TŻiUG za współpracę w organizacji lekcji otwartej oraz Obserwatorom za uczestnictwo i wymianę doświadczeń.

 

Karty do uzupełnienia do pobrania

Scenariusz lekcji do pobrania 

 

Opracowała:

Halina Szeląg
nauczyciel doradca metodyczny 
KCER w Brwinowie.

Dodaj komentarz

Skip to content