Sprawozdanie z przeprowadzonej w dniu 13.04.2018 r. lekcji z zajęć praktycznych- rośliny ozdobne w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie

13.04.2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie została przeprowadzona lekcja otwarta przez Panią Natalię Bielińską nauczyciela architektury krajobrazu. W lekcji uczestniczyli uczniowie klasy I LTH w zawodzie technik architektury krajobrazu. Tematem lekcji były: Zasady wykonywania przekrojów.

                W zajęciach brała udział grupa młodzieży z zajęć praktycznych- rośliny ozdobne: 10 uczniów i  obserwatorzy: Pan Dyrektor Jan Mickiewicz, Wicedyrektorzy Pani Lucyna Olszewska i Pan Dariusz Chomka, Panie Katarzyna Dziębowska i Halina Szeląg. Miejscem przeprowadzenia lekcji była sala do architektury krajobrazu w której to znajduje się odpowiednie wyposażenie do nauczania przedmiotów zawodowych tego kierunku. Uczniowie po rozpoczęciu lekcji zostali zapoznani z celem lekcji oraz celami szczegółowymi. Następnie zostali wprowadzeni do tematu lekcji za pomocą przygotowanej przez nauczyciela prezentacji. Uczniowie stopniowo uczyli się wykonywania poszczególnych obliczeń, które to posłużyły w późniejszym czasie do wykonania obliczeń powierzchni obsadzanej różnymi roślinami. Nauczyciel realizując materiał upewniał się czy wszyscy uczniowie rozumieją poszczególne obliczenia i podawał praktyczne przykłady. Następnie uczniowie otrzymali zadania na kartach pracy, które mogli wykonywać w zespołach dwuosobowych. W trakcie ich pracy nauczyciel podchodził do stanowisk zadaniowych aby sprawdzić czy obliczenia wykonywane są prawidłowo. W przypadku niejasności uczniowie otrzymywali dodatkowe informacje ułatwiające zrozumienie sposobu wykonania zadania. Po wykonaniu obliczeń przez wszystkie grupy nauczyciel sprawdził wyniki a następnie podsumował pracę poszczególnych grup. Uczniowie również wypowiedzieli się  na temat stopnia trudności wykonywanego zadania oraz jakie elementy należałoby jeszcze poćwiczyć. Uczniowie otrzymali również karty pracy do przećwiczenia jako pracę domową. Lekcja przebiegała w atmosferze współpracy oraz w odpowiednim tempie co pozwoliło na opanowanie przerabianego materiału a także przypomnienie elementów z poprzednich lekcji.

Serdecznie dziękuję Pani Natalii Bielińskiej oraz  klasie I LTH za przeprowadzenie lekcji otwartej oraz Obserwatorom za uczestnictwo i wymianę doświadczeń.

Załączniki:

Karta pracy doc

Karta pracy pdf

Przekroje – prezentacja pdf

Przekroje – prezentacja pptx

 

Halina Szeląg

nauczyciel, doradca metodyczny KCER w Brwinowie

 

 

Dodaj komentarz

Skip to content