Sprawozdanie z lekcji otwartej przeprowadzonej w dniu 28 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie.

Dnia 28 kwietnia 2017 r. w ZSCKR w Dobrocinie odbyła się lekcja otwarta przeprowadzona przez nauczyciela przedmiotów zawodowych gastronomicznych Panią Beatę Cienki, w której uczestniczyli również dyrektor ZSCKR w Dobrocinie Pan Andrzej Dzieliński oraz doradca metodyczny Halina Szeląg

Temat lekcji: Sporządzanie rybnej masy mielonej oraz klasa uczestnicząca w lekcji II PT.

Uczniowie po zakończeniu czynności organizacyjno- porządkowych n-la prowadzącego wypełnili katę pracy sprawdzającą treści z poprzedniej lekcji. Oceniali nawzajem swoje prace w/g kryteriów podanych przez nauczyciela oraz na bieżąco konsultowali z nauczycielem prawidłowość oceniania prac kolegów i koleżanek. Następnie nauczyciel przedstawił temat realizowanej lekcji oraz cele lekcji sformułowane w języku ucznia, które zostały rozdane uczniom w formie pisemnej do wklejenia pod tematem lekcji. Uczniowie podczas zajęć pracowali samodzielnie a także w grupach z tekstem źródłowym oraz kartami pracy, które później analizowali wspólnie sprawdzając prawidłowość dobranych treści do realizowanego zadania. Uczniowie chętnie współpracowali z nauczycielem, zadając dodatkowe pytania aby jak najlepiej zrozumieć nowe treści realizowanego tematu. Atmosfera lekcji była przyjazna i sprzyjała osiągnięciu zamierzonych celów przez nauczyciela. Uczniowie na koniec zajęć na prośbę n-la ocenili swoje zaangażowanie podczas lekcji proponując ocenę za swoją pracę . Celem utrwalenia nowych treści z lekcji uczniowie otrzymali pracę domową z objaśnieniem jej wykonania a następnie nauczyciel podziękował uczniom za wspólnie przeprowadzone zajęcia.

 

Halina Szeląg

Doradca metodyczny

Załączniki:
 

Dodaj komentarz

Skip to content