Sprawozdanie z lekcji otwartej przeprowadzonej w dniu 13.02.2017 z przedmiotu- urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie

13.02.2017r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie została przeprowadzona lekcja otwarta przez nauczyciela przedmiotów zawodowych architektury krajobrazu- Magdalenę Witkowską- Hrycek we współpracy z doradcą metodycznym KCER Haliną Szeląg. W lekcji uczestniczyli uczniowie klasy I w zawodzie technik architektury krajobrazu. Tematem przeprowadzonej lekcji było: Obliczanie zapotrzebowania na materiał roślinny podczas projektowania kwietników i rabat. Wykonanie projektu koncepcyjnego rabaty.

W zajęciach wzięła udział młodzież klasy I, 10 uczniów i 5 obserwatorów: Dyrektor ZSCKR w Karolewie Pan Jan Mickiewicz, w-ce Dyrektor Pan Dariusz Chomka, opiekun stażu Pani Katarzyna Dziębowska, n-l architektury krajobrazu- Pani Natalia Bielińska oraz doradca metodyczny Halina Szeląg.

Miejscem do przeprowadzenia 2 godzinnej lekcji była pracownia projektowa, w której to uczniowie mają możliwość przeprowadzania zadań z wykorzystaniem niezbędnego sprzętu komputerowego oraz materiałów do projektowania.

Lekcja została rozpoczęta przywitaniem uczestników przez n-la prowadzącego Panią Magdę Hrycek oraz objaśnieniem młodzieży w jaki sposób będzie przebiegała praca na zajęciach 2 godzinnych. Następnie celem sprawdzenia wiadomości z lekcji poprzedniej uczniowie na przygotowanych kartkach odpowiedzieli na pytania kontrolne nauczyciela. Po przedstawieniu tematu lekcji uczniom zostały przedstawione i objaśnione cele lekcji, które wspólnie mają osiągnąć. Zadaniem do wykonania było sporządzenie projektu koncepcyjnego rabaty dlatego też nauczyciel wraz z uczniami przećwiczyli obliczanie pól powierzchni kwietników i rabat oraz sposób liczenia zapotrzebowania ilości roślin do wykonania rabaty.

Uczniowie przed rozpoczęciem prac projektowych zostali zapoznani z kryteriami oceniania projektu a następnie pracowali w grupach zadaniowych. Nauczyciel nadzorował przebieg prac oraz służył pomocą w rozwiązywaniu pojawiających się problemów w każdej z grup. Pod koniec przewidzianego czasu uczniowie ocenili swoje postępy w sporządzaniu projektu oraz zaangażowanie. Nauczyciel podsumował pracę uczniów na lekcji oraz powrócił do założonych celów lekcji oraz stopnia ich osiągnięcia. Lekcja przebiegała w przyjaznej atmosferze z wykorzystaniem różnych metod pracy co pozwoliło uczniom zaangażować się w pracę i wykonanie zadania.

Przeprowadzone zajęcia były bardzo pracowite dla uczniów jak i nauczyciela co wymagało dużego nakładu pracy w przygotowaniu zajęć od nauczyciela prowadzącego.

Serdecznie dziękuję Pani Magdzie wraz z uczniami oraz Obserwatorom za uczestnictwo w lekcji otwartej.

Opracowała:

Halina Szeląg

nauczyciel doradca metodyczny KCER w Brwinowie.

 

Załączniki:

Karta pracy

Kartkówka 

Praca domowa 

Prezentacja- obliczanie zapotrzebowania 

Scenariusz lekcji Magdalena Hrycek 

Zapotrzebowanie na materiał roślinny 

Dodaj komentarz

Skip to content