Ogłoszenie naboru na kurs kwalifikacyjny T.06 KUCHARZ

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji, która była nauczana na kursie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) z kwalifikacji T.06 KUCHARZ realizowany będzie w systemie zaocznym. Planowanych jest 700 godzin zajęć dydaktycznych na 30 zjazdach w okresie od IX 2018 r. do XII 2019 r.

Zjazdy odbywać się będą co najmniej dwa razy w miesiącu, w piątek (6 godz.), sobotę (10 godz.) i niedzielę 
(8 godz.).

 

Na kursie nauczysz się m.in.:

-sporządzać i podawać potrawy i napoje

-rozróżniać surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane w produkcji gastronomicznej

-przechowywać żywność

-prowadzić własna działalność gospodarczą

-wiele innych ciekawych i przydatnych rzeczy z dziedziny gastronomii

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach realizowane będą następujące przedmioty:

  1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii
  2. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
  3. Podstawy żywienia
  4. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
  5. Wyposażenie techniczne
  6. Zajęcia praktyczne z technologii gastronomicznej
  7. Język niemiecki zawodowy

Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie egzaminu końcowego.

Słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być osoba, która ukończyła 18 lat.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.
  2. Kserokopia dowodu osobistego.
  3. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania wydanego przez ZSCKR w Karolewie.

Dokładne informacje dotyczące dokumentów wymienionych w pkt. 3 zostaną przekazane na pierwszym spotkaniu informacyjnym.

Wszyscy kandydaci, którzy złożą wnioski o przyjęcie na KKZ otrzymają pisemną informację o zakwalifikowaniu. Kurs można rozpocząć, jeżeli jest co najmniej 20 uczestników. 

Wniosek do pobrania w formacie doc.

T.06-v2.jpg

Dodaj komentarz

Skip to content