Pożegnanie maturzystów w internacie “Kormoran”

„To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca,

to dopiero koniec początku”

Winston Churchill

24.05.2018 r w internacie „ Kormoran” odbyło się uroczyste pożegnanie maturzystów .

     Prowadzący uroczystość Natalia Rajs i Kacper Korotko powitali przybyłych gości p. Dyrektora Jana Mickiewicza, p. Dyrektor Lucynę Olszewską, p. Dyrektora Dariusza Chomkę , p. Kierownik internatu Genowefę Jasionek, p. Kierownika kształcenia zawodowego Zbigniewa Bodnara, wychowawców internatu, a szczególnie serdecznie naszych tegorocznych maturzystów.

Po powitaniu odbyła się „Internacka Gala Oskarowa”. Oscara w kategorii „Super Wychowawca” otrzymał pan Andrzej Sienkiewicz. Zdobywczynią Oscara w kategorii ,,Francja – Elegancja” została Karolina Czeczko, kolejną kategorię ” Strażniczka Czystości” otrzymała Ewa Tylus, kategorię ,,Pomocna Dłoń” przyznano Weronice Deryło, Oscara w kategorii „Siłacz” otrzymał Adam Gnatkowski, Oscara w kategorii „ Stołówkowy Smakosz” otrzymał Maciej Korpusik, kolejną nominację w kategorii „Złoty Uśmiech” otrzymał Maciej Korpusik, Oscara w kategorii „ Organizatorka życia internackiego” otrzymała Karolina Czeczko, kolejną kategorią był „Mistrz ciętej riposty”, którym został Maciej Korpusik.

Następnie prowadzący zaprosili wszystkich zebranych w sentymentalną podróż do przeszłości, powspominano poprzez prezentację multimedialną cztery lata spędzone w murach internatu przez naszych wspaniałych maturzystów.

W trakcie pani Kierownik internatu Genowefa Jasionek oraz pan Dyrektor Jan Mickiewicz częstowali przybyłych gości oraz młodzież tortem przygotowanym na uroczystość pożegnania maturzystów. Były łzy wzruszenia, ciężko rozstawać się zarówno młodzieży jak i wychowawcom.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji uroczystości: Pani Kierownik Genowefie Jasionek i pani Karolinie Janowicz. Szczególne podziękowania za Galę Oskarową składam Pani Agnieszce Pędzich i pani Joannie Szwark oraz za piękne dekoracje i statuetki pani Eleonorze Bronakowskiej.

Maturzyści otrzymali z rąk pana Dyrektora Jana Mickiewicza oraz pani Kierownik Genowefy Jasionek Podziękowania za wkład pracy na rzecz internatu, przygotowywanie uroczystości ogólnointernackich oraz serdeczne życzenia na kolejny etap swojego życia.

Dziękuję młodzieży, która prowadziła uroczystość Natalii Rajs ,Kacprowi Korotko , Julii Traczyk i Stefanowi Piekarskiemu.

P.S. Drodzy absolwenci internatu! Będziemy za Wami tęsknić! Powodzenia na ścieżkach życia.

Barbara Mazurowska

Dodaj komentarz

Skip to content