Ogłoszenie naboru na kurs kwalifikacyjny T.06 KUCHARZ

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji, która była nauczana na kursie.

Czytaj więcej o Ogłoszenie naboru na kurs kwalifikacyjny T.06 KUCHARZ