Jubileusz

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. gen. Franciszka Kamińskiego 
w Karolewie
 świętuje w tym roku 70-lecie swego istnienia.

2 czerwca 2017 roku obchodzony będzie Jubileusz 70-lecia połączony ze zjazdem absolwentów wszystkich roczników oraz balem. Ten dzień będzie wyjątkową okazją do wspólnego spotkania po latach, przeżywania od nowa wydarzeń i chwil sprzed lat – sentymentalną podróżą do przeszłości. Z tej okazji serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów oraz byłych pracowników do udziału w uroczystościach. 


Program uroczystości jubileuszowych:

PATRON MEDIALNY:

10.00 Msza św. w Kościele św. Stanisława Kostki w Karolewie

11:00 Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Łączności Pokoleń

11:30 Uroczysty apel

13:30 Koncert

14:30 Spotkanie roczników w klasach oraz zwiedzanie szkoły

19.00 Bal Absolwenta w sali sportowej „Olimpia”

Rejestracja uczestników od godz. 9:00 do godz. 14:30

Koszty uczestnictwa:

160 zł od osoby – udział w uroczystościach jubileuszowych i balu absolwenta

120 zł – opłata za osobę towarzyszącą w balu niebędącą absolwentem

40 zł od osoby – udział wyłącznie w uroczystościach jubileuszowych (koszt identyfikatorów i pamiątek okolicznościowych)

Wpłat należy dokonywać na konto:
92 9343 0005 0017 6457 3000 0010
Rada Rodziców w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. gen. Franciszka Kamińskiego,
 11-400 Kętrzyn, Karolewo 12
Tytuł przelewu: Jubileusz – imię i nazwisko uczestnika, rok ukończenia szkoły.

W celu deklaracji udziału w uroczystościach prosimy o dostarczenie karty zgłoszenia 
dostępnej na stronie internetowej szkoły oraz dokonanie przelewu do:

08.05.2017 r.

  

Pobierz kartę zgłoszeniową w formacie doc 

Pobierz kartę zgłoszeniową w formacie pdf

 

Kartę zgłoszenia można przesłać:
– w formie elektronicznej na adres: 
70karolewo@gmail.com
– 
drogą pocztową na adres : Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie
Karolewo 12, 11- 400 Kętrzyn,
z dopiskiem: Jubileusz

Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel.
– Komitet Organizacyjny Jubileuszu – tel. kom. 693 810 828 
– sekretariat szkoły – tel. 89 752 47 53 wew. 6
lub mail: 70karolewo@gmail.com

 

Po weryfikacji kart zgłoszeń i sprawdzeniu wniesienia opłaty uczestnicy otrzymają indywidualne potwierdzenie udziału w uroczystościach do 15 maja 2017 r.

  Serdecznie zapraszamy

 

Lista zgłoszeń na jubileuszowy zjazd absolwentów w 2017 rok

Lp. Nazwisko i imię Nazwisko z okresu szkoły Klasa Rok ukończenia Deklaracja udziału w: Uwagi
Uroczystościach jubileuszowych Balu Absolwenta Balu Absolwenta z osobą towarzyszącą
1 Jagiełło Adolf IV A TMR 1956 TAK NIE NIE  
2 Kamień Roman IVA TMR 1956 TAK NIE NIE  
3 Lutrzykowski Stanisław IVa TMR 1956 TAK NIE NIE  
4 Pieńczykowski Wiesław TH 1957 TAK NIE NIE  
5 Taryma Jerzy IV B TMR 1957 TAK NIE NIE  
6 Więcek Kazimierz   IV C TMR 1957 TAK TAK NIE  
7 Dublanka Stanisław VB TMR 1960 TAK NIE NIE  
8 Parzych Mieczysław V B TMR 1960 TAK NIE NIE  
9 Kowalewicz Jerzy TMR 1961 TAK TAK NIE  
10 Rymek Ryszard   1963 TAK NIE NIE Brak zgłoszenia
11 Jaczun Ludwik TMR 1964 TAK NIE NIE  
12 Juchniewicz Benedykt TMR 1964 TAK NIE NIE  
13 Jarocki Kazimierz TMR 1965 TAK TAK NIE  
14 Olszak Irena Florkowska TRR 1965 TAK NIE NIE  
15 Opczyńska Maria Teresa Symonowicz V B TRR 1965 TAK NIE NIE  
16 Potraffke Zofia Lisowiec B TMR 1965 TAK NIE NIE  
17 Rutkowski Waldemar TRR 1965 TAK NIE NIE  
18 Szczęśniak Jadwiga Szocka B TR 1965 TAK TAK NIE  
19 Czarnecki Władysław B TR 1966 TAK TAK NIE  
20 Duda Wanda Jarmołowicz B TRR 1966 TAK TAK NIE  
21 Fryszkowski Gustaw V TMR 1966 TAK TAK NIE  
22 Kamińska Halina Gątkowska A TR 1966 TAK TAK NIE  
23 Kolator Jerzy V TMR 1966 TAK NIE NIE  
24 Kuźmicki Jan B TR 1966 TAK TAK NIE  
25 Mańkut Władysław B TR 1966 TAK TAK NIE  
26 Stępień Maria Świdwa TR 1966 TAK NIE NIE  
27 Szymańska Jadwiga TRR 1966 TAK TAK NIE  
28 Świerc Danuta Dwojak VB TR 1966 TAK TAK NIE  
29 Wanago Tadeusz TRR 1966 TAK NIE NIE  
30 Witkowski Aleksander VB TRR 1966 TAK NIE NIE  
31 Żaczek Halina Marciniak VB TRR 1966 TAK TAK TAK  
32 Żuk Sergiusz VB TR 1966 TAK TAK NIE  
33 Artyszewicz Ryszard VA TMR 1967 TAK TAK NIE  
34 Błoszko Stanisława Malinowska TRR 1967 TAK TAK NIE  
35 Brożewicz Antoni Vb TMR 1967 TAK NIE NIE  
36 Fankulewska Teresa Danuta Lipińska TRR 1967 TAK TAK NIE  
37 Fankulewski Jan TR 1967 TAK TAK NIE  
38 Gryko Henryk VB TRR 1967 TAK TAK NIE  
39 Kindziera Włodzimierz VB TMR 1967 TAK NIE NIE  
40 Konopka Józef B TMR 1967 TAK NIE NIE  
41 Lemański Adam B TMR 1967 TAK NIE NIE  
42 Łozowski Jan VB TMR 1967 NIE TAK NIE  
43 Michałowska Krystyna Kwaśniewska TRR 1967 TAK TAK NIE  
44 Słabek Józef Henryk B TMR 1967 TAK NIE NIE  
45 Stepnowska-Zaremba Elżbieta Orzoł TRR 1967 TAK TAK TAK  
46 Wasilewski Zdzisław Jóżef Vb TMR 1967 TAK NIE NIE  
47 Wywigacz Jan TMR 1967 TAK TAK NIE  
48 Żuk Stanisław B TMR 1967 TAK NIE NIE  
49 Brach Ryszard VA TMR 1968 TAK NIE NIE  
50 Ejmont Jerzy VB TMR 1968 TAK TAK TAK  
51 Kowiako Janina Madziołko TMR 1968 TAK NIE NIE  
52 Król Władysław TMR 1968 TAK NIE NIE  
53 Łazarski Roman   TMR 1968 TAK NIE NIE  
54 Plona Józef A TMR 1968 TAK NIE NIE  
55 Rubin Kazimierz VA TMR 1968 TAK NIE NIE  
56 Sawicki Jerzy TMR 1968 TAK NIE NIE  
57 Stepnowska Barbara Lekan TRR 1968 TAK NIE NIE  
58 Świdnicka Alicja Milewicz TR 1968 TAK NIE NIE  
59 Taryma Stanisław VA TMR 1968 TAK NIE NIE  
60 Tomczyk Bronisław B TMR 1968 TAK NIE NIE  
61 Andrukajtis Zenon VA TMR 1969 TAK NIE NIE  
62 Czaplińska Beata Kużys TH 1969 TAK NIE NIE  
63 Faj Eugeniusz TH 1969 TAK TAK TAK  
64 Fijorek Henryk VA TMR 1969 TAK NIE NIE  
65 Hulak Piotr TH 1969 TAK NIE NIE  
66 Kononiuk Aleksander V TMR 1969 TAK NIE NIE  
67 Kubicki Wiesław III TMR 1969 TAK NIE NIE  
68 Małachowski Marian III TMR 1969 TAK NIE NIE  
69 Mańko Kazimierz III TMR 1969 TAK TAK NIE  
70 Mroczkowski Wiesław VB TMR 1969 TAK TAK NIE  
71 Nowak Zbigniew VA TMR 1969 TAK NIE NIE  
72 Pasiuk Jerzy VB TMR 1969 TAK NIE NIE  
73 Piotrkowski Adam VA TMR 1969 TAK NIE NIE  
74 Piotrowicz Tomasz B TMR 1969 TAK NIE NIE  
75 Sawicki Janusz VA TMR 1969 TAK NIE NIE  
76 Siekierski Kazimierz III TMR 1969 TAK NIE NIE  
77 Zduńczyk Zenon TH 1969 TAK TAK TAK  
78 Bąk Sławomir TH 1970 TAK TAK NIE  
79 Błażuk Sabina Wiszowata TH 1970 TAK NIE NIE  
80 Bożek Danuta Błachnio VA TRR 1970 TAK NIE NIE  
81 Cichowski Stanisław III TMR 1970 TAK NIE NIE  
82 Deptuła Ryszard III TMR 1970 TAK NIE NIE  
83 Drzewiecka Alicja Ignatowicz TRR 1970 TAK NIE NIE  
84 Gackiewicz Zofia Gackiewicz VA TRR 1970 TAK NIE NIE  
85 Jackowska Jadwiga Wasilewska TH 1970 TAK NIE NIE  
86 Komar Stanisław V TH 1970 TAK NIE NIE  
87 Marzęcki Lech TMR 1970 TAK NIE NIE  
88 Piercewicz Elżbieta Raćkos VA TRR 1970 TAK NIE NIE  
89 Popielarczyk Kazimierz TH 1970 TAK NIE NIE  
90 Potapiuk Alfred III TMR 1970 TAK NIE NIE  
91 Strojecka Halina Olszewska V TH 1970 TAK NIE NIE  
92 Świtulski Ryszard VB TMR 1970 TAK NIE NIE  
93 Basarab Jan III TMR 1971 TAK NIE NIE  
94 Dąbek Urszula Florek TH 1971 TAK TAK NIE  
95 Deptuła Ireneusz III TMR 1971 TAK NIE NIE  
96 Dobko Jan III TMR 1971 TAK NIE NIE  
97 Kilik Józef V TMR 1971 TAK NIE NIE  
98 Krzywicki Jerzy V TH 1971 TAK TAK NIE  
99 Mazur Jan V TMR 1971 TAK NIE NIE  
100 Najdzionek Sławomir III TMR 1971 TAK NIE NIE  
101 Nowicki Jan III TMR 1971 TAK NIE NIE  
102 Smolak Janina Mańka V TH 1971 TAK TAK NIE  
103 Sobiech Grzegorz VA TMR 1971 TAK NIE NIE  
104 Stolarkiewicz Henryk III TMR 1971 TAK NIE NIE  
105 Zmitrowicz Zbigniew TMR 1971 TAK NIE NIE  
106 Gołębiowska Regina Danilewicz TER 1972 TAK TAK NIE  
107 Gumkowska Zofia Kawałek TRR 1972 TAK NIE NIE  
108 Kolator Bronisław Andrzej VA TMR 1972 TAK NIE NIE  
109 Korowacki Kazimierz VB TMR 1972 TAK NIE NIE  
110 Krzywicka Wanda Cudzanowska IV TER 1972 TAK TAK NIE  
111 Kurowska Urszula Urbanowicz TRR 1972 TAK TAK NIE  
112 Mićko Wiesław B TMR 1972 TAK NIE NIE  
113 Ostrzewski Adam TMR 1972 TAK NIE NIE  
114 Pędzich Alina Bylińska TRR 1972 TAK TAK NIE  
115 Pędzich Ryszard TMR 1972 TAK TAK NIE  
116 Tomczyk Tadeusz VB TMR 1972 TAK NIE NIE  
117 Bystrzycki Stanisław III TMR 1973 TAK NIE NIE  
118 Leszczyński Zbigniew VA TMR 1973 TAK NIE NIE  
119 Osinka Józef V TMR 1973 TAK NIE NIE  
120 Patera Ludmiła Panasik TRR 1973 TAK TAK TAK  
121 Dorożko Wojciech TMR 1974 TAK NIE NIE  
122 Dukiel Elżbieta Szumiel IVa TRR 1974 TAK NIE NIE  
123 Grabowska Krystyna Miszczuk TRR 1974 TAK NIE NIE  
124 Mieczkowski Leszek TMR 1974 TAK NIE NIE  
125 Mikulski Józef VA TMR 1974 TAK NIE NIE  
126 Nykiel Halina Nykiel TRR 1974 TAK NIE NIE  
127 Osinka Stanisława Gaidecka TRR 1974 TAK NIE NIE  
128 Rumiński Zbigniew   TMR 1974 TAK NIE NIE Brak zgłoszenia
129 Samsel Witold B TMR 1974 TAK NIE NIE  
130 Serocki Zdzisław VB TMR 1974 TAK NIE NIE  
131 Skrzypkowski Mirosław TH 1974 TAK NIE NIE  
132 Wadowski Bogdan   VA TMR 1974 TAK NIE NIE  
133 Waszkiewicz Leonarda Gudanowska IV A TRR 1974 TAK NIE NIE  
134 Zakrzewski Ryszard VA TMR 1974 TAK TAK TAK  
135 Błaszczak Krystyna Oleńska TH 1975 TAK TAK NIE  
136 Borsuk Józef III TMR 1975 TAK TAK NIE  
137 Chodara Roman III TMR 1975 TAK NIE NIE  
138 Frank Jan III TMR 1975 TAK NIE NIE  
139 Gajewski Janusz   1975 TAK TAK NIE Brak zgłoszenia
140 Kalski Edward V TMR 1975 TAK TAK NIE  
141 Karpiński Zbigniew     1975 TAK NIE NIE Brak zgłoszenia
142 Kotula Danuta Jaksina IV A TRR 1975 TAK NIE NIE  
143 Kowalewski Michał TMR 1975 TAK TAK NIE  
144 Kruk Mirosław TH 1975 TAK TAK NIE  
145 Kunda Marian TH 1975 NIE TAK NIE  
146 Kurcinowska Barbara TH 1975 NIE TAK NIE  
147 Kuśmierowski Jerzy TMR 1975 TAK TAK NIE  
148 Lipińska Grażyna Jarmołowska TRR 1975 TAK TAK NIE  
149 Lipka Helena Kozioł IV A TRR 1975 TAK TAK NIE  
150 Łuczko Julian III TMR 1975 TAK TAK NIE  
151 Marcinkiewicz Czesław III TMR 1975 TAK NIE NIE  
152 Onyszk Zbigniew III TMR 1975 TAK TAK NIE  
153 Semczyszyn Roman V TH 1975 TAK NIE NIE  
154 Stanulewicz Bogusław III TMR 1975 TAK NIE NIE  
155 Stelmach Jadwiga Kupiec TH 1975 TAK TAK NIE  
156 Suliński Tadeusz TH 1975 TAK TAK NIE  
157 Trojanowski Jan Zenon TH 1975 TAK TAK NIE  
158 Wyszkowski Jacek – Marek TH 1975 TAK TAK NIE  
159 Kamiński Henryk III TH 1976 TAK TAK TAK  
160 Kosowski Jan III TMR 1976 TAK NIE NIE  
161 Kozoń Tadeusz III TMR 1976 TAK TAK TAK  
162 Kuczyński Jan   1976 TAK TAK NIE Brak zgłoszenia
163 Lipka Bogdan III TMR 1976 TAK TAK NIE  
164 Majkowski Jerzy V TH 1976 TAK TAK NIE  
165 Molda Piotr III TMR 1976 TAK TAK TAK  
166 Pilguj Mieczysław VA TMR 1976 TAK TAK NIE  
167 Urban Henryk VA TMR 1976 TAK TAK NIE  
168 Wierzbicki Wacław III TMR 1976 TAK TAK NIE  
169 Zarski Andrzej VA TMR 1976 TAK NIE NIE  
170 Ziembal Ryszard III TMR 1976 TAK TAK NIE  
171 Żywczyk Elżbieta Gabryelczak IV TRR 1976 TAK TAK NIE  
172 Bójko Sławomira Hałań III TH 1977 TAK NIE NIE  
173 Derewońko Lilianna Nowakowska TRR 1977 TAK NIE NIE  
174 Dziatkowski Janusz V TH 1977 TAK TAK NIE  
175 Furtak Krystyna Adamowicz TH 1977 TAK NIE NIE  
176 Jurołajć Grażyna Jost TRR 1977 TAK NIE NIE  
177 Konopka Barbara Wysocka TRR 1977 TAK NIE NIE  
178 Krasucki Eugeniusz III TMR 1977 TAK TAK NIE  
179 Krytuńska Grażyna Cedrowska III TH 1977 TAK NIE NIE  
180 Leszek Lucyna Najda III TH 1977 TAK NIE NIE  
181 Machnacz Jerzy III TMR 1977 TAK TAK NIE  
182 Radziszewska Adelajda Krion TRR 1977 TAK NIE NIE  
183 Szabracki Kazimierz III TMR 1977 TAK TAK NIE  
184 Wiekiera Bogdan III TMR 1977 TAK TAK NIE  
185 Wojciechowicz Wacław VA TMR 1977 TAK NIE NIE  
186 Bitner Marianna Strug IVa TRR 1978 TAK NIE NIE  
187 Czechowski Wojciech VB TMR 1978 TAK NIE NIE  
188 Grzybowski Czesław VB TMR 1978 TAK NIE NIE  
189 Jabłonka Tadeusz VB TMR 1978 TAK NIE NIE  
190 Jaglińska Dorota Karna TRR 1978 TAK NIE NIE  
191 Jagliński Edward VB TMR 1978 TAK NIE NIE  
192 Kołodyńka Barbara Mazur VB TMR 1978 TAK NIE NIE  
193 Kozioł Jerzy VB TMR 1978 TAK NIE NIE  
194 Krasucki Zenon IV TRR 1978 TAK TAK NIE  
195 Król Mirosław Marian V TMR 1978 TAK NIE NIE  
196 Kuśpiel Danuta Baraniak TRR 1978 TAK TAK NIE  
197 Lenkiewicz Franciszek VB TMR 1978 TAK NIE NIE  
198 Olechnowicz Jan VA TMR 1978 TAK NIE NIE  
199 Pieńkowska Cecylia Glińska IVB TRR 1978 TAK NIE NIE  
200 Rulka Stanisław A TMR 1978 TAK NIE NIE  
201 Skrzypkowska Elżbieta Gałka TRR 1978 TAK NIE NIE  
202 Starzewski Edmund VA TMR 1978 TAK NIE NIE  
203 Sudenis Andrzej TMR 1978 TAK NIE NIE  
204 Sznurkowski Krzysztof TMR 1978 TAK TAK NIE  
205 Trzeciakiewicz Jadwiga Tabaka TRR 1978 TAK NIE NIE  
206 Wysocki Marek V TMR 1978 TAK NIE NIE  
207 Żardzin Jarosław A TMR 1978 TAK TAK NIE  
208 Żyżyk Urszula Wajszczuk TRR 1978 NIE TAK NIE  
209 Artymowicz Anna Janina Feszak TRR 1979 TAK NIE NIE  
210 Bitner Krzysztof III TA 1979 TAK NIE NIE  
211 Buchwak Danuta Łeś TRR 1979 TAK NIE NIE  
212 Chlebowicz Anna Ignatowicz TRR 1979 TAK NIE NIE  
213 Fiedorowicz Marian VB TMR 1979 TAK NIE NIE  
214 Kolasa Jarosław VB TMR 1979 TAK NIE NIE  
215 Muśnicki Marek VB TMR 1979 TAK NIE NIE  
216 Nowak Bogumiła Kordan TRR 1979 TAK NIE NIE  
217 Pietruszko Walerian Vb TMR 1979 TAK NIE NIE  
218 Sadowska Bożena Lutrzykowska TRR 1979 TAK NIE NIE  
219 Turek Hanna Szablak IV TRR 1979 TAK TAK NIE  
220 Zajączkowski Władysław B TMR 1979 TAK NIE NIE  
221 Żeliszczak Luczyna Kwaśniowska TRR 1979 TAK NIE NIE  
222 Prokop Grzegorz   TMR 1980 TAK TAK NIE Brak zgłoszenia
223 Dawidczyk Ewa Nadstawna V TH 1981 NIE TAK NIE  
224 Jończyk Krzysztof   1981 TAK NIE NIE  
225 Nowak Jerzy TMR 1981 TAK NIE NIE  
226 Czajkowski Roman 3B TMR 1982 TAK TAK NIE  
227 Hałań Romuald VB TH 1982 TAK TAK NIE  
228 Paluszkiewicz Kazimierz TH 1982 TAK TAK NIE  
229 Pawłowski Piotr VA TMR 1982 TAK NIE NIE  
230 Rzeżuchowski Andrzej III TMR 1982 TAK TAK TAK  
231 Tumkiewicz Zbigniew III A TMR 1982 TAK NIE NIE  
232 Żuk Iwona Żuk VA TH 1982 TAK TAK NIE  
233 Chraniuk Urszula Drzażdzyńska VB TH 1983 TAK TAK NIE  
234 Czajkowska Jolanta Przybyszewska B TH 1983 TAK TAK NIE  
235 Damska Elżbieta Żebrowska TH 1983 TAK NIE NIE  
236 Jarocewicz Barbara Bronisz A TH 1983 TAK NIE NIE  
237 Paluszkiewicz Ludwika Andruszkiewicz TH 1983 TAK TAK NIE  
238 Piętoń Ludmiła Filip A TH 1983 TAK NIE NIE  
239 Sienkiewicz Teresa Jocz VA TH 1983 TAK NIE NIE  
240 Wójcik Anna Wójcik B TH 1983 TAK TAK NIE  
241 Banach Bożena Fenyk TH 1984 TAK TAK NIE  
242 Jocz Mirosław A TMR 1985 TAK TAK NIE  
243 Judycka Dorota Judycka VA TS 1985 TAK TAK NIE  
244 Piotrowicz Sławomir ZSMR 1985 NIE TAK NIE  
245 Brzezińska Mariola Kryś TS 1986 TAK TAK NIE  
246 Cieślak Alicja Stolarczyk V TS 1986 TAK TAK NIE  
247 Cieślak Dariusz III TMR 1986 TAK TAK NIE  
248 Czupry Robert VB TMR 1986 TAK TAK NIE  
249 Gawarecki Jerzy III TMR 1986 TAK TAK NIE  
250 Gużewski Eugeniusz III TMR 1986 TAK TAK NIE  
251 Gwarda Dorota Tymiec TZ 1986 TAK TAK NIE  
252 Krzemińska Grażyna Krawczyk V TS 1986 TAK TAK NIE  
253 Kulbacki Zbigniew Tomasz III TMR 1986 TAK TAK NIE  
254 Łukaszuk Małgorzata Anna Osik TS 1986 NIE TAK NIE  
255 Piotrowicz Ewa Bożena Piotrowicz TS 1986 NIE TAK NIE  
256 Abramowicz Tomasz VA TMR 1987 TAK TAK TAK  
257 Dębek Danuta Czerepaniak TS 1987 TAK NIE NIE  
258 Gałęziewski Andrzej VB TMR 1987 TAK TAK NIE  
259 Kowalska Anna Skukowska TH 1987 NIE TAK NIE  
260 Lesiuk Anna Skawina V TH 1987 TAK TAK NIE  
261 Nowińska Jadwiga Woronowska V TS 1987 TAK NIE NIE  
262 Policht-Jusiak Beata Policht TR 1987 TAK NIE NIE  
263 Prusik Elżbieta Grodź V TS 1987 TAK NIE NIE  
264 Taryma Marek VB TMR 1987 TAK NIE NIE  
265 Wiśniewski Tomasz TH 1987 TAK NIE NIE  
266 Wróbel Sławomir 3A TMR 1987 TAK NIE NIE  
267 Żołędziewska Zofia Dębska TS 1987 TAK NIE NIE  
268 Żukowska Joanna Wyskwar TS 1987 TAK TAK NIE  
269 Pik Dariusz V B TMR 1988 TAK NIE NIE  
270 Puczel Katarzyna Kwasiborska V TH 1989 TAK NIE NIE  
271 Romanowicz Janusz III B TMR 1989 TAK TAK NIE  
272 Śmierzyński Jacek III TMR 1989 TAK TAK NIE  
273 Zakrzewski Maciej TMR 1989 TAK TAK NIE  
274 Bukowski Robert TMR 1991 TAK NIE NIE  
275 Nalepa Marek TMR 1991 TAK NIE NIE  
276 Burzyński Mariusz VA TMR 1993 TAK TAK NIE  
277 Romanowska Dorota Michalec TH 1993 TAK NIE NIE  
278 Burzyńska Ewa Kozłowska V TR 1994 TAK TAK NIE  
279 Melnik Elżbieta Hawieńczuk TH 1994 TAK TAK NIE  
280 Żygadło Katarzyna Suchodolska TR 1994 TAK TAK TAK  
281 Sawicki Arkadiusz VB TMR 1995 TAK NIE NIE  
282 Leszczyński Grzegorz VA TMR 1996 TAK NIE NIE  
283 Bakiewicz Tomasz VA TMR 1997 TAK TAK NIE  
284 Bukowski Dariusz V TMR 1997 TAK TAK NIE  
285 Kendyk Tomasz III TMR 1997 TAK NIE NIE  
286 Rewkowski Tomasz V TMR 1997 NIE TAK NIE  
287 Szewczuk Leszek V TMR 1997 NIE TAK NIE  
288 Karpińska Julianna Karpińska TR 2000 TAK TAK NIE  
289 Kendyk Anna Gołota VB TR 2000 TAK NIE NIE  
290 Kosaty Mirosław VA TR 2000 TAK TAK NIE  
291 Gruszczewski Janusz TAK NIE NIE Brak zgłoszenia
292 Maszke Albert-Wojciech Nauczyciel 1968 – 1972 TAK TAK NIE  
293 Rulka Wiesława TAK NIE NIE Brak zgłoszenia
294 Rutkowski Witold TAK NIE NIE Brak zgłoszenia

 

 

Dodaj komentarz

Skip to content