KONKURS PLASTYCZNY „NIE DAJ SZANSY AIDS”

Na terenie powiatu kętrzyńskiego po raz kolejny przeprowadzony był konkurs plastyczny pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”, którego organizatorem była Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kętrzynie oraz współorganizatorem Starostwo Powiatowe w Kętrzynie.

Celem konkursu było podniesienie poziomu wiedzy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ograniczanie liczby osób zakażonych wirusem HIV, kształtowanie zachowań sprzyjających uniknięciu zakażenia HIV i STD oraz kształtowanie postaw akceptacji wobec osób żyjących z HIV i chorych na AIDS.

W konkursie wzięło udział sześć szkół ponadgimnazjalnych, z których wpłynęło trzynaście prac . Z naszej szkoły trzy uczennice: Klaudia Krajewska, Aleksandra Syrzysko i Dominika Kwiatkowska wykonały plakaty, których tematyka nawiązywała do zapobiegania zakażeniom HIV i sposobów ograniczania zakażenia.

Z wszystkich dostarczonych prac komisja wyłoniła trzech laureatów, w tym drugie miejsce otrzymała Klaudia Krajewska z klasy IV technikum agrobiznesu. 14 marca 2017 r. wszyscy laureaci zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi przez Starostę Powiatu Kętrzyńskiego, pana Ryszarda Niedziółkę.

Opiekun Małgorzata Sokołowska 

Dodaj komentarz

Skip to content