Warsztaty edukacyjno – profilaktyczne „Porozmawiajmy o … narkotykach, przestępczości i przemocy”

W okresie od 4 marca do 15 kwietnia 2016 r. prowadzone były w klasach drugich Technikum  i Zasadniczej Szkoły Zawodowej warsztaty edukacyjno – profilaktyczne z psychoterapeutą, panem Danielem Sapińskim na temat „Porozmawiajmy o …. narkotykach, przestępczości i przemocy”.

Ogółem w programie uczestniczyło 131 uczniów. Prowadzący mówił o zagrożeniach związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.  Omawiał mechanizmy uzależnienia oraz wpływ tych substancji na życie.  Młodzież analizowała korzyści i straty sięgania po używki, dyskutowała argumentując za i przeciw. Każdy z uczestników przedstawiał własny system wartości, w którego obszarach funkcjonuje  na co dzień. Uczniowie wspólnie dokonywali wyboru wartości najważniejszych dla większości z nich i szukali argumentów na poparcie takiego wyboru.  Uczestnicy ćwiczyli zasady zdrowego komunikowania się z zachowaniem szacunku i godności swojej i drugiej osoby, co w niektórych klasach nie było łatwe. Uczniowie rozpoznawali i wyrażali swoje emocje, ćwiczyli zachowania asertywne. Rozmawiali na temat problemów, które dotykają ludzi z ich otoczenia i dzielili się wspólnymi pasjami, zainteresowaniami wskazując drogę do rozwoju osobistego w ulubionych dziedzinach. Całe przedsięwzięcie finansowane było z środków  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta Kętrzyn oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie. 

Dodaj komentarz

Skip to content