Uroczystości z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski

Nasz naród jest jak wielkie drzewo, które wielokrotnie podcinane w swych korzeniach, wypuszcza nowe. Może to drzewo doświadczyć burz, ale nadal niezłomnie trzyma się ziemi i budzi nadzieje, że odrodzi się i będzie trwało. Silne i dumne poprzez swoje korzenie…

 

W myśl tej idei 14 kwietnia 2016 r., w ZSCKR w Karolewie odbyły się  obchody Chrztu Polski-msza św. koncelebrowana,  instalacja i poświecenie Krzyża Jubileuszowego przy Pomniku Łączności Pokoleń.

Swoją obecnością zaszczycili nas duchowni: ks. Aleksander Jacyniak-Superior Zakonu Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce, ks. prałat dr Zygmunt Klimczuk- Dziekan dekanatu Kętrzyn, ks. prałat Dyzma Wyrostek-proboszcz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu, ks. kanonik dr Kazimierz Żuchowski- proboszcz Parafii św. Stanisława Kostki w Karolewie, ks. Leszek Wójcinowicz, ks. Leszek Kuriata, ks. Paweł Hause- Parafia Ewangelicko-Augsburska, ks. Jan Neuman-proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  w Rynie, ks. Paweł Sobiesiewicz- proboszcz Parafii Prawosławnej w Kętrzynie.

Zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie oraz społeczność lokalna dziękowali za przyjęty przez nasz kraj chrzest, za włączenie Polski w zachodnią cywilizację europejską. W kazaniu -głoszonym przez ks. prałata dr Zygmunta Klimczuka,- podkreślona została ważna rola  kształtowania się tożsamości chrześcijańskiej, jako siły trwania narodu. Bez Chrystusa nie można zrozumieć dziejów Polski. Podczas składania darów w procesji niesiono symbole zawierzenia w łaskę chrztu: świecę, wodę chrzcielną, białą szatę,  krzyż, kwiaty. W liturgię mszy włączyli się nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie, zaś pieśni wykonywał Akademicki Chór „Bel Canto”.

 

„Od chrztu do świadectwa-wierność i posłanie”.

 

Wyjątkowy dzień dla naszej ojczyzny -14 kwietnia 1050 roku , który świętowała społeczność szkolna włączając się w obchody z polskimi miastami: Poznaniem i Gnieznem.

Po zakończeniu mszy św. wyruszyła  pokoleniowa procesja z krzyżem, której towarzyszyły słowa Litanii Narodu Polskiego.  Symbolicznymi przedstawicielami pokoleń mieli zaszczyt być:

nauczyciel emerytowany, najstarsi  wiekiem czynni  nauczyciele i pracownicy szkoły, nauczyciele absolwenci średniego pokolenia, przedstawiciele rodziców, przedstawiciele Samorządu Szkolnego.

Następnie odbyła się ceremonia instalacji i poświecenia Krzyża Jubileuszowego przy Pomniku Łączności Pokoleń. Dyrektor Pan Ryszard Kawczyński odczytał treść Aktu  Erekcyjnego, który umieszczony został w kapsule. Nastąpiła instalacja i modlitwa ekumeniczna wraz z  poświęceniem Krzyża przez duchownych. Kolejno uczniowie-przedstawiciele klas ustawili znicze.

Cześć Krzyżowi oddali kapłani i stany szkoły- Dyrektor, nauczyciel emerytowany, nauczyciel o najdłuższym stażu pracy, najmłodszy nauczyciel, przedstawiciel pracowników administracji, przedstawiciel pracowników obsługi, przedstawiciel Rady Rodziców. Chór odśpiewał treść pieśni patriotycznej „Roty” i uczestnicy obchodów przeszli w pochodzie do szkolnej  sali „Olimpii”.

Apel szkolny rozpoczął Mistrz Ceremoniału Szkoły-  Pan Andrzej Sienkiewicz wprowadzeniem sztandaru szkoły. Dyrektor  Zespołu Pan Ryszard Kawczyński ,  jako gospodarz uroczystości, wskazał na cel obchodów jubileuszu w naszej szkole i miejscowości Karolewo. Należy do nich przypieczętowanie wierności wartościom towarzyszącym naszym ojcom, dziadom, pradziadom na tej ziemi…Warto, by droga życia młodych ludzi była kontynuacją dziejowych dróg naszego narodu.

Uczeń Maciej Zwierkowski odczytał refleksje wielkiego Polaka św. Jana Pawła II na temat roli krzyża w dziejach narodu  polskiego.

Zgromadzeni wysłuchali następnie wykładu ks. prof. dr hab. Andrzeja Kopiczko na temat historycznych konsekwencji 1050-lecia Chrztu Polski. Artystycznym akcentem obchodów był występ Akademickiego Chóru „Bel Canto” pod dyrekcją prof. dr Jana Połowianiuka, połączony z recytacją utworów poetyckich w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Chór zaprezentował następujący  repertuar: „Kyrie” i „Santo” muz. M. Frisina, „. Repertuar do muzyki Feliksa Nowowiejskiego: „Hymn Rzeczypospolitej Polskiej”, „Marsz ochotnika polskiego”, „Marsylianka Wielkopolska”, „Lwowskie Orlęta”, „Obrona Warszawy”, „Parce Domine”. Druga część wystąpienia chóru poświecona była ludowym kompozycjom. Piękny koncert dostarczył wielu wrażeń artystycznych i refleksji. Dodatkowym wzbogaceniem uroczystości była recytacja wierszy w wykonaniu uczniów:

Szymona Sobieskiego i nauczyciela Pana Zygmunta Matuszczaka „Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy,

Klaudii Krajewskiej „Pieśń XXV” Jana Kochanowskiego,

Tomasza Chmieleńskiego „Krzyż i Orzeł” Józefa Zawitkowskiego,

Brygidy Osieckiej „Co Ojczyzna” M. Konopnickiej, Ewy Tylus „Ziemia rodzinna” Władysława Bełzy, Karoliny Bobkowskiej „Kwiaty polskie” Juliana Tuwima, Michała Nowińskiego „Byłeś jak…” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Program artystyczny, kontekst historyczny wierszy opracowała i przygotowała Pani Lucyna Olszewska. 

Następnie goście i społeczność szkolna udali się na obiad w świetlicy internatu „Kormoran”. Nad scenariuszem i oprawą uroczystości czuwali: siostra Krystyna Ludwiczak oraz pan Andrzej Sienkiewicz.

Dodaj komentarz

Skip to content