OLIMPIADA MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH 2016

Dnia 25.02.2016 w W-MODR w Olsztynie odbył się Wojewódzki Finał 36 Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, w którym uczestniczyli również uczniowie ZSCKR w Karolewie.

Zakres tematyczny obowiązujący w eliminacjach wojewódzkich obejmował materiał z następujących działów: 
Produkcja roślinna
Produkcja zwierzęca
Mechanizacja rolnictwa
Ochrona środowiska i odnawialne źródła energii
Ekonomika i zarządzanie
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zagadnienia dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Olimpiada od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych ludzi związanych z problematyką rolniczą. Jest współzawodnictwem z zakresu wiedzy rolniczej, zarówno praktycznej jak i teoretycznej.

Osiągając cele Olimpiady, młodzi producenci wzbogacają swoje umiejętności zawodowe, a jednocześnie pogłębiają wiedzę i doświadczenie, przyczyniając się do systematycznego rozwoju polskiego rolnictwa. Przewodnim mottem Olimpiady jest hasło: „Młodość, Innowacyjność, Konkurencyjność”. 

Dodaj komentarz

Skip to content