GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

24.02.2016 W ZSCKR Karolewo odbyło się cykliczne spotkanie przedstawicieli ARR  Oddziału Terenowego w Olsztynie z młodzieżą kierunków rolniczych na temat: „Grupy producenckie i wsparcie działalności grup producentów w Polsce”.

Grupy producentów to przede wszystkim Podmioty Gospodarcze, które muszą przetrwać na rynku o własnych siłach.

Celem powstania grupy jest realizowanie wspólnego interesu gospodarczego rolników wchodzących w skład grupy.
Uczestnicy spotkania w Karolewie dowiedzieli się jakie korzyści przewiduje Ustawa o grupach producentów rolnych oraz jakie warunki musi spełniać grupa, aby zostać wpisana do rejestru wojewody.
W województwie warmińsko-mazurskim funkcjonuje ponad 80 grup producentów i jest tendencja systematycznego zainteresowania tworzeniem nowych grup producenckich.

Dodaj komentarz

Skip to content