SPOTKANIE Z POGRANICZNIKIEM

26 lutego młodzież klas maturalnych spotkała się z funkcjonariuszem  Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. Oddział, w skład którego wchodzi jedenaście placówek Straży Granicznej,  ma za zadanie ochraniać niemalże dwustukilometrowy odcinek granicy polskiej z Federacją Rosyjską. To pociąga za sobą potrzeby między innymi w zasobach ludzkich.

Na spotkaniu funkcjonariusz zapoznał młodzież z codziennymi zadaniami Straży Granicznej oraz ze sprzętem, jaki wykorzystuje się w ochronie granicy państwowej, a tym samym uświadomił jakie umiejętności posiadane są ważne i wymagane w służbie.

Praca funkcjonariuszy Straży Granicznej jest ściśle związana z pracą innych jednostek wewnątrz kraju, na granicy oraz współpracy międzynarodowej. Funkcjonariusz nie ukrywał, że praca w tej formacji poza tym, że jest ważna, ciekawa i niezbędna Ojczyźnie, jest również trudna, wymagająca i niebezpieczna. Przedstawił uczniom warunki, jakie musi spełnić kandydat ubiegający się do służby w Straży Granicznej. Szczegółowo zapoznał z procedurą kwalifikacyjną, która przebiega w dwóch etapach. Podał ważne adresy i stronę internetową, gdzie należy pozyskiwać niezbędne informacje. Ponadto młodzież otrzymała ulotki. Spotkanie było ciekawe i jak sami uczniowie twierdzą, potrzebne. 

Dodaj komentarz

Skip to content