Mianowanie na metodyka kształcenia zawodowego

Dnia 15 września 2015 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi po raz pierwszy powierzył nauczycielom, z prowadzonych przez siebie szkół rolniczych, zadania doradcy metodycznego kształcenia zawodowego.

Od 1 września 2015 r. siedmiu nauczycieli z ZSCKR w: Bydgoszczy, Gołotczyźnie, Kamieniu Małym, Karolewie, Nowym Targu, Rzemieniu i Zduńskiej Dąbrowie, którym powierzono zadania doradcy metodycznego, będzie wspomagać nauczycieli resortowych szkół rolniczych w obszarach takich jak: ogrodnictwo i architektura krajobrazu, agroekonomika, żywienie i przetwórstwo spożywcze, produkcja rolnicza oraz technika rolnicza. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie – jako placówka doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, prowadzona przez MRiRW – będzie współpracować z powołanymi w ww. ZSCKR doradcami metodycznymi kształcenia zawodowego oraz sprawować nadzór pedagogiczny.

Halina Szeląg

doradca metodyczny kształcenia zawodowego

Dodaj komentarz

Skip to content