PIERWSZE KOTY ZA PŁOTY

Minęły już dwa tygodnie nauki w nowej szkole dla młodzieży z klas pierwszych. Na początku wszystko wydawało się inne, obce i wielu przerażało swoją wielkością. Od pierwszych dni wychowawcy otoczyli „pierwszaków” serdeczną troską, zapoznając ich z terenem i strukturą organizacyjną szkoły. Integracja klas pierwszych z otoczeniem szkolnym w celu tworzenia otwartej i przyjaznej atmosfery, stała się głównym zamiarem działań wychowawczych.

Z tą myślą szkolny pedagog pani Małgorzata Sokołowska zrealizowała spotkania adaptacyjno – integracyjne w klasach pierwszych pod hasłem „Poznajmy się”. Na tych zajęciach, uczniowie poznali funkcję pedagoga w szkole, dowiedzieli się czego oczekiwać i jaką pomoc mogą uzyskać u pani pedagog. Mieli możliwość wypowiadania się na forum klasy. Poprzez grupowe zabawy poznali upodobania i zainteresowania swoich kolegów.

Kolejną forma integrowania się będzie wspólny wyjazd młodzieży z klas pierwszych i drugich na spływ kajakowy rzeką Krutynią, zakończony biesiadowaniem przy ognisku. 

Dodaj komentarz

Skip to content