VI Spotkanie Seniorów Oświaty Rolniczej

24 maja br. odbyło się w naszym Zespole Szkół VI Spotkanie Seniorów Oświaty Rolniczej. Szkoła w Karolewie gościła emerytowanych nauczycieli szkół rolniczych z województwa warmińsko-mazurskiego po raz drugi. W spotkaniu uczestniczyło 43 nauczycieli, a wśród nich Pan Stanisław Machnik – kierownik oświaty rolniczej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Miła i serdeczna atmosfera towarzyszyła uczestnikom od początku do końca spotkania.

Po śniadaniu miał miejsce panel dyskusyjny poświęcony problemom środowiska jak i wspomnieniom z wieloletniej pracy pedagogicznej. Wyjątkowo ciekawe wystąpienie miał Pan dr Witold Masłowski z Karolewa, który przedstawił swoją pracę rzeźbiarską pt. „Wyścigi koni”. Autor w obrazowy sposób przybliżył alegoryczne treści swojego pomysłu artystycznego. Interesujące wystąpienie miał również Pan Apolinary Zapisek z Lidzbarka Warmińskiego, który opowiedział o prowadzonej przez siebie stronie internetowej „Lidzbarska Szkoła Rolnicza”. Pan Apolinary jest absolwentem naszej szkoły z 1951 roku, osobą pełną entuzjazmu i oryginalnych pomysłów. Przez wiele lat był dyrektorem Technikum Rolniczo-Łąkarskiego w Lidzbarku. Spotkanie w internacie zakończył występ Zespołu Pieśni i Tańca „ Karolewo”. Wyczyny artystyczne naszych uczniów zostały nagrodzone gromkimi brawami.                                                                                                 

Kolejna część spotkania odbyła się w Sali Tradycji Szkoły. Pan Dyrektor Ryszard Artyszewicz przedstawił uczestnikom spotkania barwną opowieść o bogatej historii naszej szkoły. Następnie uczestnicy nauczycielskiego konwentu zwiedzili budynek „Centrum”. Po obejrzeniu wybranych pracowni wszyscy pozowali do pamiątkowego zdjęcia na schodach szkoły. Ważną częścią spotkania było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod „Pomnikiem Pamięci”. Chwilą  refleksji i zadumy otoczono tych, którzy odeszli do „ szkoły wieczności”. Znaczącą część spotkania poświęcono zwiedzaniu bazy dydaktycznej Zespołu. Uczestnicy zjazdu obejrzeli pracownie architektury krajobrazu, gastronomii, mechanizacji rolnictwa oraz szkolne obory. W trakcie spaceru po karolewskich obiektach posadzono dąb upamiętniający VI Spotkanie Seniorów. Uroczysty obiad w świetlicy internatu zakończył pobyt emerytowanych nauczycieli szkół rolniczych w Zespole Szkół CKR w Karolewie. Nieoficjalna cześć spotkania miała miejsce w Muzeum Mazurskim w Owczarni.

Ryszard Kawczyński
Dyrektor Zespołu

Dodaj komentarz

Skip to content