Pamiętamy, 13 grudnia 1981r.

Z 12 na 13 grudnia 1981 roku władze komunistyczne wprowadziły  stan wojenny w Polsce. Była to reakcja na popularność „Solidarności”, mająca zdusić siłą opozycję.

Warto przypomnieć, że gen. Wojciech Jaruzelski takimi słowami wprowadził stan wojenny: „Rada Państwa, w zgodzie z postanowieniami Konstytucji, wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju”. Dekret o mocy ustawy Rada Państwa mogła wydawać jedynie między sesjami Sejmu. Najbliższe posiedzenie izby miało się odbyć dopiero 15 i 16 grudnia. Działania Rady Państwa były więc niezgodne z Konstytucją PRL.

Praktycznie zniesiono stan wojenny dopiero w 1983 r. Podczas trzyletniego stanu nadzwyczajnego internowano aż 10131 członków „Solidarności”, doszło do wielu strajków, podczas których wiele osób zostało rannych, a około 100 straciło życie.

Po raz kolejny w naszej szkole uczciliśmy pamięć o pomordowanych i internowanych  osobach w czasie stanu wojennego.

Młodzież  w ciszy i skupieniu wysłuchała informacji o wydarzeniach z tamtego okresu. Dowiedzieli się na czym polegała „rozmowa kontrolowana”, kto zapalił pierwszą świeczkę w oknie, aby pamiętać o tym,  co dzieje się w  Polsce i być blisko Polaków, dlaczego w kieszeniach noszono oporniki, na czym polegała akcja „Azalia” oraz historię utworu „Przeżyj to sam”. A także, że  najsłynniejszym zdjęciem  stanu wojennego uznaje się fotografię Chrisa Niedenthala, gdzie na tle budynku kina Moskwa wisiał plakat filmu „Czas apokalipsy”, a przed nim stał opancerzony wóz bojowy SKOT. Do dziś zdjęcie uważane jest za symbol stanu wojennego i zna je cały świat. 

Na koniec apelu wysłuchaliśmy utworu „Mury” Jacka Kaczmarskiego. Piosenka stała się hymnem „Solidarności” i symbolem walki z reżimem. Była śpiewana podczas strajków w stoczni, zyskała ogromną popularność wśród internowanych w stanie wojennym. Refren piosenki został sygnałem dźwiękowym Radia „Solidarność”.

Koordynatorem apelu była pani Dorota Nowik – pedagog szkolny we współpracy z panią Lucyną Olszewską z-cą dyrektora szkoły, panią Magdaleną Czyżewską,  panią Marzeną Cogiel, panią Anną Skrzypą, panem  Cezarym Tyszką.

Dziękujemy również Panu Dyrektorowi Janowi Mickiewiczowi za przekazanie informacji na temat  wydarzeń, które rozgrywały się w okresie stanu wojennego.

Dorota Nowik – pedagog szkolny

Skip to content